plik doc

Zagadnienia podstawowe na egzamin dyplomowy inżynierski Kierunek: Mech

Zakres pytań ogólnych na obronę pracy inżynierskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Zagadnienia podstawowe na egzamin dyplomowy inżynierski Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Lp. TREŚĆ PYTANIA 1. Ogólna charakterystyka maszyny 2. Wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa elementów maszyn 3. Obliczenia wytrzymałościowe (na przykładzie wału) 4. Metody pomiaru podstawowych wielkości mechanicznych (siły, prędkości obrotowej, momentu obrotowego, ciśnienia itd.) 5. Technologie łączen...

plik doc

Statyczna próba rozciągania

sprawozdanie z lab. wytrzymałość materiało, do ćwiczenia, statyczna próa rozciągania.
Protokół statycznej próby rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 Data : 27.10.09 Imię i nazwisko wykonującego próbę : Wydział : BMiZ Grupa :ZP4 Typ maszyny wytrzymałościowej : HECKERT Temperatura otoczenia : 21,4°C Oznaczenie próbki--Gatunek materiału--Średnice zmierzoned11mm10,07d12mm10,08d21mm10,08d22mm10,09d31mm10,08d32mm10,08Średnica próbki na długości roboczejdmm10,07Maksymalna...

plik doc

Sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych

PROTOKOL POMIAROWY. sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych
ĆWICZENIE NR TEMAT ĆWICZENIA: Sprawdzanie maszyn wytrzymałościowych WIADOMOŚCI WSTĘPNE Każda próba , pomiar czy doświadczenie powinno jak najbardziej oddawać wynik rzeczywisty, dlatego też tak istotną sprawa jest sprawdzanie wszelkich narzędzi i maszyn pomiarowych. W celu wyeliminowania wszelkich nieścisłości i możliwych niepewności pomiarowych sprawdzanie maszyn...

plik pdf

prasa, podnośnik

może komuś przyda się ten skrypt
Podstawy konstrukcji maszyn Projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatych Podręczniki – Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Ponieważ Leszek Kuśmierz Podstawy konstrukcji maszyn Projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatych Politechnika Lubelska Lublin 2011 Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Jonak, Politechnika Lubelska Publikacja wydana za zgodą...

plik doc

nauka o materialach - sciaga z wiadomosciami ogolnymi

sciaga na egzamin z nauki o materialach, ladnie zrobiona, posiada wiadomosci ogolne.
1 Brązy ? stopy miedzi z innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w którym zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych. Brązy posiadają dobre własności wytrzymałościowe, są łatwo obrabialne. Brązy wysokostopowe poddają się także hartowaniu. Posiadają dobre właściwości przeciw cierne, odporne są na wysoką temperaturę i korozję. Zastosowanie brązów jest ograniczone ze względu na i...

plik doc

stopy żelaza z węglem

ściąga z zagadnień na laboratoria z tematu stopy żelaza z węglem,
Stopy żelaza z węglem       Podział żeliw i ich krótka charakterystyka.       Wpływ składu chemicznego (C, Si) i prędkości chłodzenia na strukturę żeliw       Wpływ osnowy metalicznej oraz postaci i rozmieszczenia grafitu na właściwości żeliw szarych (szare maszynowe, sferoidalne, ciągliwe)       Określenie stali węglowej niestopowej i stopowej   &nbs...

plik doc

Właściwości i zastosowanie czystej miedzi

Właściwości i zastosowanie czystej miedzi, ściąga, opracowane zagadnienia na wejściówkę:)
      Właściwości i zastosowanie czystej miedzi.       Podział oraz definicje stopów miedzi (mosiądze, brązy, miedzionikle).       Właściwości i zastosowanie stopów miedzi.       Właściwości i zastosowanie czystego aluminium.       Stopy aluminium odlewnicze. Modyfikacja siluminów.       Stopy aluminium...

plik pdf

Materiały Budowlane, zaliczenie

odpowiedzi do zaliczenia
GRUPA A 1.Co to jest asfalt, schematyczny rysunek , od czego zależą właściwości asfaltu Asfalt- jedna z grup bitumicznych. Możemy podzielić je na pochodzenia naturalnego (jeziora asfaltowe) lub na asfalty ponaftowe, powstałe po destylacji ropy naftowej. Są to mieszaniny asfaltenów, żywic asfaltowych, olei węglowodorowych, kwasów wielocząsteczkowych. Asfalty stosowane w budownictwie zawierają 5-35% asfaltenówmożemy traktować je jako układy koloidalne. Od czego zależą...

plik doc

Antropomotoryka ściąga


1.Wymień i opisz ogólny podział zdolności motorycznych Zdolności kondycyjne ? uwarunkowane głównie właściwościami morfologicznymi strukturalnymi ( wielkość , masa, proporcje i skład ciała ) oraz właściwościami morfofizjologicznymi energetycznymi ( np. siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe) Zdolności koordynacyjne - uwarunkowane przez funkcje sterowania i regulacji ruchu, charakteryzują możliwości precyzyjnego wykonania złożonych pod względem stosunków czasowo ? przestrzen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,