plik docx

systemy i struktury proste

socjologia notatki

Systemy i struktury

Systemy i struktury proste

  1.  struktura społeczna „Czysta konfiguracja, forma wielokierunkowych stosunków społecznych, niezależnie od tego między innymi występują i czego dotyczą”
  2. Treść kształcenia, podstawowe p...

plik doc

Mikrostruktury

Nasze wyklady moze komus sie przydadza
STRUKTURA: MIKRO I MAKROSTRUKTURA STRUKTURA: łac. Struere -> konstruować Wszystko ma swoją strukturę. Społeczeństwo również, gdyż inaczej byłoby bezkształtną masą. Struktura jest immanentnym atrybutem społeczeństwa. Henryk Domański: strukturę tworzy układ stosunków, hierarchii i dystansów między ludźmi, między kategoriami społecznymi, organizacjami, instytucjami itp. W strukturze występują pewne całości złożone z elementów traktowanych jako...

plik doc

PSYCHOLOGIA PRACY 21 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

skrócone częściowe opracowanie do egzaminu
Wymień i zdefiniuj podstawowe struktury przedsiębiorstwa Zakład pracy ma 3 wzajemnie powiązane struktury ekonomiczną technologiczną społeczną Struktura ekonomiczna ? oznacza całokształt gospodarki środkami produkcji tzn. środkami finansowymi, pracą żywą, praca uprzedmiotowioną; obejmuje zaopatrzenie i zbyt, system wynagrodzeń; decyduje o poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa Struktura technologiczna ? to pełne wyposażenie m...

plik doc

grupa spoleczna male grupy spoleczne

grupa spoleczna wskazanie na male grupy spoleczne
Aby poznać i zrozumieć życie i działalność człowieka w społeczeństwie, trzeba zanalizować funkcjonalnie miejsce i rolę jednostki w grupie. W każdym społeczeństwie istnieją różne rodzaje grup. Rodzaje grup - małe i duże, struktura jest kryterium wyróżnienia. Grupa mała charakteryzuje się prostą strukturą, natomiast duże strukturą bardzo złożoną; - pierwotne i wtórne. Podział przebiega w oparciu o kryterium zachodzących w grupach więzi. W...

plik doc

Katolicka nauka społeczna

Wykłady
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA Pojęcie państwa i przymioty państwa. Państwo jest rodzajem społeczności, która obejmuje konkretną grupę ludzi, która zajmuje określone, konkretne miejsce, terytorium, określone granicami. Ludność danego państwa może być jednym narodem albo grupą wielu narodowości. Członków państwa nazywamy obywatelami, a obywatele tworzą społeczeństwo. Istotą państwa jest to, że ma obywateli, ale nadaje tym obywatelom cechę społeczeństwa. Przymioty państwa:...

plik doc

wspóczesne teorie socjologiczne

Bardzo przydatne informacje z zakresu teorii socjologicznych.
WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE Literatura: J. Turner ?Struktura teorii socjologicznej? J. Szacki ?Historia myśli socjologicznej? R. Merton ?Teoria socjologiczna i struktura społeczna? E. Mokrzycki (red.) ?Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej? E. Mokrzycki ?Filozofia nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej? P. Sztompka ?Teoria i wyjaśnianie. Z met...

plik docx

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych

Rodzaje grup społecznych:

  1. Ze względu na wielkość:
  2. Grupy małe nie posiadające podgrup, zawierają nie więcej niż kilkadziesiąt osób
  3. Grupy duże
  4. Więzi społeczne:
  5. Grupy pierwotne opierają się o typ więzi naturalny, intencjonalnej
  6. ...

plik doc

socjologia

opis grupy społecznej w kontekście kategoryzacji
Każdy z nas jest małym oczkiem w ogromnej sieci form strukturalnych. Człowiek już od momentu swoich narodzin nie jest odosobniony lecz żyje i działa w warunkach życia społecznego, stając się istotą społeczną. Będąc członkiem grupy społecznej, przyjmując jej wartości i normy – pozostaje jednocześnie indywidualną osobą, posiadającą własne myśli, przekonania i dążenia. Ma własną wizję świata i specyficzny tylko dla siebie sposób reagowania...

plik doc

Pojęcia socjologiczne

Na socjologię
Przedmiot zainteresowania socjologii wychowania: ?procesy społeczne zachodzące w instytucjach wychowawczych i tych sytuacjach społecznych, które pełnią funkcje wychowawcze i socjalizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły. Celem socjologii wychowania, a zarazem jej podstawą metodologiczną jest analiza wpływów i czynności wychowawczych w środowiskach, grupach i instytucjach o tym charakterze, a także efektów tych wpływów i działań.? Grupa społeczna ? zbiór jednost...

plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,