plik doc

skala Glasgow i AVPU

ocena stanu przytomności wg skal GSC (Glasgow) i AVPU
Skala Glasgow GSC) otwieranie oczureakcja słownaodpowiedź ruchowaspontaniczne 4 pktświadoma rozmowa 5 pktodpowiednia do poleceń 6 pktna głos, zawołanie 3 pktmowa chaotyczna 4 pktlokalizacja bólu 5 pktna ból 2 pktmowa niewłaściwa 3 pktruch ucieczki na ból 4 pktgdy nie otwiera oczu 1 pktniezrozumiałe dźwięki 2 pktzginanie na ból 3 pktbrak 1 pkt.wyprostowanie na ból 2 pkt.brak 1 pkt Skala AVPU (popularna w krajach anglosaskic...

plik doc

Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS

Dość szczegółowy opis oceny fizykalnej poszkodowanego. BTLS, GSC, AVPU, SAMPLE.
Kolor skóry-sina - niedotlenienie , wychłodzenie -szara - wstrząs, wstrząs mózgu -czerwona - poparzenie, przegrzanie, zab. krążenia, wstrząs -blada - wstrząs mózgu, niedotlenienie, zatrucia pokarmowe -żółta - zatrucia pokarmowe Zachowanie- normalne - apatia - agresywne - brak kontaktu i drgawki - brak oznak kontaktu Ułożenie- naturalne - nienaturalne Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,