plik doc

Grupy społeczne i procesy grupowe

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 2 notatka z wykładu
WYKŁAD 2 GRUPY SPOŁECZNE i PROCESY GRUPOWE Właściwości: -spójność -interakcje -więzi -struktura -role -statusy -świadomość grupowa DIADA (grupa 2 osoby) TRIADA (grupa 3 osoby) ? tu przyjmujemy, że może pojawić się struktura RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH I. Charles Horton Cooley w 1902 roku podzielił grupy społeczne na: Pierwotne (socjalizacja pierwotna) Wtórne (socjalizacja wtórna) Ad 1 Pierwotna grupa...

plik doc

Dynamika grupy społecznej

notatki z wykładów
Notatki z wykładów ? Kołobrzeg 2006 ? V semestr studiów zaocznych ? socjologia. Dynamika grupy społecznej Grupa to dwie lub więcej osób, wzajemnie na siebie oddziałujących, łączących się aby osiągnąć określone cele. Podział grup: formalne i nieformalne. Formalne: określona struktura organizacji mają przydzieloną pracę działania wynikają z celów organizacji działania służą osiągnięciu celów organizacji np. grupy robocze...

Ostatnie wyszukiwania