plik doc

Nowotwory jelita grubego

Nowotwory jelita grubego,objawy,epidemiologia,budowa i czynności jelita grubego
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO W ŚWIETLE LITERATURY. 1. JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ JELITA GRUBEGO ? OKRES PRZEDOPERACYJNY. Na jakość życia chorych największy wpływ mają: stan somatyczny, samopoczucie psychiczne, zależności społeczne i sprawność fizyczna. Jakość życia chorych na nowotwory złośliwe jelita grubego jest wypadkową dolegliwości z...

plik doc

pielegnacja w nowotworach jelita grubego

nowotwory jelita grubego/pielegnacja
Akademia Medyczna Im.. Piastów Śląskich We Wrocławiu Wydział Zdrowia Publicznego Pielęgniarstwo licencjat rok II 2008 / 2009 r. Pielęgnowanie w chorobach nowotworowych jelita grubego WYKONANIE: Sylwia Zagórska Jelito grube rozciąga się od ujścia jelita cienkiego, gdzie znajduje się zastawka krętniczo ? kątnicza , aż do odbytu. Jelito grube dzieli się na: jelito ślepe lub kątnicę, okrężnicę ( colon...

plik doc

Choroby jelita grubego

Objawy ,powikłania i przyczyny chorób jelita grubego
Choroby jelita grubego Zaparcia nawykowe Objawy: uczucie pełności brak łaknienia bóle i zawroty głowy ogólne osłabienie przygnębienie dolegliwości sercowe - skurcze dodatkowe. Zaparcie spastyczne-kurczowe: stresy psychiczne odruchowo w chorobach jamy brzusznej dieta bogato resztkowa alkohol czarna kawa używki tytoń zatrucia oło...

plik odt

Antomia i fizjologia budowa i funkcja jelita grubego

Anatomia i budawa jelita grubego z ksiazki gołab traczyk:D
                  Budowa i funkcja jelita grubego. Budowa jelita grubego             Jelito grube (intestinum crassum) jest końcową częścią przewodu pokarmowego. Dzieli się na jelito ślepe(cecum) wraz z wyrostkiem robaczkowym (appendix vermiformis), okrężnicę (colon) i odbytnice (rectum). Okrężnica dzieli się z kolei na okrężnice wstępującą (co...

plik doc

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego, stomia

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii
Projekt programu edukacyjno-zdrowotnego przeznaczony dla pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego Temat: Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii. Data: 2.01.2012 i 12. 01. 2012 Godzina: 11.00 Miejsce Czas: 2x 90 min. Adresaci: Osoby chorujące na nowotwór jelita grubego przebywające...

plik odt

Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego , Chirurgia

Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego
Opieka nad pacjentem po resekcji guza jelita grubego z wyłonieniem kolostomii. Słowo stomia pochodzi z języka greckiego i oznacza otwór. Stomia jelitowa inaczej nazywana sztucznym odbytem jest to chirurgiczne wyprowadzenie światła jelita cienkiego lub grubego poza jamę brzuszną. Wykonana jest w celu odbarczenia przewodu pokarmowego i umożliwienia pasażu treści pokarmowej. W zależności od miejsca wyłonieni...

plik doc

problemy pielęgnacyjne operacja jelita grubego

Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu nowotworów jelita grubego
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego Zachorowanie na nowotwór jelita grubego wiąże się z olbrzymim szokiem zarówno dla organizmu jak i psychiki człowieka. Z jednej strony stanowi bowiem realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia (odsetek osób po operacji, które przeżywają dłużej niż 5 lat, nie przekracza 25 %), z drugiej dotyka sfery życia wyjątkowo intymnej i wstydliwej...

plik doc

Opieka pielęgniarki nad pacjentem z rakiem jelita grubego

Opieka nad chorym z rakiem jelita grubego i jego rodziną
Opieka pielęgniarki środowiskowej nad pacjentem i jego rodziną z rakiem jelita grubego.       Wstęp       Cel pracy       Pielęgniarka środowiskowa 3.1. Rola pielęgniarki środowiskowej w kontekście raka jelita grubego. 3.2. Standardy pielęgniarskie       Wstęp Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recto) jest chorobą atakującą okrężnicę lub odbytnicę...

plik pdf

Zaawansowany rak jelita grubego — opis przypadku Advanced colorectal cancer — a case report


OPIS PRZYPADKU Ewa Anna Kosakowska Klinika Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie Zaawansowany rak jelita grubego — opis przypadku Advanced colorectal cancer — a case report Adres do korespondencji: lek. Ewa Anna Kosakowska Klinika Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii — Instytut ul. Roentgena 5, 02–781 Warszawa Tel./faks: (+48 22) 644 00 87 e-mail: ekosakowska@coi.waw.pl STRESZCZENIE Zaawansowany rak jelita grubego jest coraz częstszym problemem w...

plik pdf

Zaawansowany rak jelita grubego — opis przypadku Advanced colorectal cancer — a case report


OPIS PRZYPADKU Ewa Anna Kosakowska Klinika Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie Zaawansowany rak jelita grubego — opis przypadku Advanced colorectal cancer — a case report Adres do korespondencji: lek. Ewa Anna Kosakowska Klinika Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii — Instytut ul. Roentgena 5, 02–781 Warszawa Tel./faks: (+48 22) 644 00 87 e-mail: ekosakowska@coi.waw.pl STRESZCZENIE Zaawansowany rak jelita grubego jest coraz częstszym problemem w...

Ostatnie wyszukiwania