plik rtf

gromadzenie danych

gromadzenie danych o pacjencie
GROMADZENIE DANYCH O PACJENCIE       Metody gromadzenia danych o pacjencie to świadome, planowe i konsekwentne sposoby postępowania pielęgniarki dla osiągnięcia określonego celu, jakim jest uzyskanie takiego zakresu i charakteru informacji o stanie pacjenta i jego środowiska, dzięki którym jest możliwe sformułowanie rozpoznania pielęgniarskiego –diagnozy pielęgniarskiej, a następnie planowanie, realizowanie i ocenianie osiągniętych...

plik docx

gromadzenie danych o pacjencie

Metody gromadzenia danych o pacjencie

GROMADZENIE DANYCH O PACJENCIE Metody gromadzenia danych o pacjencie to świadome, planowe i konsekwentne sposoby postępowania pielęgniarki dla osiągnięcia określonego celu, jakim jest uzyskanie takiego zakresu i charakteru informacji o stanie pacjenta i jego środowiska, dzięki którym jest możliwe sformułowanie rozpoznania pielęgniarskiego...

plik docx

metody badawcze pielęgniarstwo

Metody badawcze Metoda badawcza będzie zespołem teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Generalnie przyjmuje się podział na: Metody ilościowe, np. matematyczne, ekonometryczne, statystyczne i badań operacyjnych Należą do metod, w których określa się parametry liczbowe, charakteryzujące badane zjawisko lub obiekt. Metody jakościowe – nie określa się w ni...

plik doc

MEDIA oralność i piśmienność Walter Ong

wykład 4 i 5
Media w edukacji wykład 4 i 5 temat: ORALNOŚĆ i PIŚMIENNOŚĆ WALTER JACKSON ONG WSTĘP 38% osób w 2008 roku przeczytało 1 książkę Czytanie rozwija wyobraźnię i kształtuje indywidualizm Ludzie piśmienni nie potrafią sobie wyobrazić jak można być niepiśmiennym Pismo pojawiło się 5,5 tys. lat temu u Sumerów Istnieją cywilizacje piśmienne i niepiśmienne ORALNOŚĆ Kultura oralna jest to forma kultu...

plik doc

standardy pielegniarskie

Gromadzenie danych i diagnoza pielęgniarska – zbieranie danych o rodzinie i poszczególnych jej członkach Wywiad, rozmowa, dyskusja z pacjentem, rodziną, grupą środowiskową – obserwacja Analiza posiadanych dokumentów ( historie chorób, dokumentacja pacjenta w placówce, wyniki badań) Rozpoznanie lekarskie, pomiar temperatury, RR, wagi, wzrostu, badanie fizykalne.
Standardy pielęgnowania to uznane przez środowisko pielęgniarskie wzory i normy realizacji poszczególnych funkcji i zadań piel...

plik doc

ogólna uprawa

ogólna uprawa UWM
Skład chemiczny roślin okopowych: ziemniak (sucha masa 15-25%, białko 2%, skrobia 12-25%, solanina <0,02%, witaminy CBA), burak cukrowy (sucha masa 20-26%, białko 1,3%, sacharoza 15-22%), burak pastewny ( sucha masa 12-14%, białko 1,2%, cukry 8-10%), marchew pastewna (sm 10-13%, białko 0,5-1%, węglowodany 10%, karoten) cykoria korzenie (sm 24-25%, białko 1,1%, węglowodany 20%, inulina 15%),brukiew pastewna(sm 8-9%, białko 1,0%, węglowodany 7%), rzepa korzenie ( sm 6-7%, bi...

plik pdf

ustwaw o ustroju sądów powszechnych

sądy
©Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. § 2. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. § 3. Sądy powszechne wykonują również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw. § 4. Ilekro...

plik odt

Stary człowiek w literaturze omów na wybranych przykładach

Stary człowiek w literaturze omów na wybranych przykładach funkcje takich bohaterów w utworach różnych epok
Starość … zanim rozpoczęłam pracę nad swoją prezentacją pojęcie to dla mnie było proste, bo przecież w każdym z nas jakaś wizja, jakieś wyobrażenie starości jest – starość traktujemy najczęściej jako zmierzch życia, jak początek końca naszej ziemskiej egzystencji. Większość z nas ludzi, szczególnie gdy jesteśmy jeszcze młodzi o starości nie myśli, odkłada ją gdzieś na drugi plan...

plik doc

psychologia kliniczna

notka dotyczy ogolnej psychologii klinicznej.
Psychologia kliniczna wykład. Zaburzenia osobowości. 1 wiązka paranoiczne zaburzenia osobowości, schizoidalne, schizotypowe 2.zaburzenia typu osobowości pogranicznej , narcystycznej, histionicznej 3. zaburzenia, które charakteryzują się obecnością lęku, który jest we wszystkich, ale tu najbardziej i tu jest lęk jawny- przejawia się bezpośrednio w zachowaniu i drugi lęk ukryty czyli taki który nie przejawia się bezpośrednio w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,