plik doc

historia mysli pedagogicznej 2

1 semestr
W Polsce za początki historii uznaje się rok 1905, wykładana na UJ Pedagogika powiązana jest z filozofia która zadaje główne, podstawowe pytanie ?kim jest człowiek?? , ?koncepcja? pedagogika wykształcenie, wiedza. Aksjologia [logos ] ? nauka o wartościach STRUKTURA WYCHOWANIA Historia oświaty ? instytucja wychowawcza Historia myśli ped. ? pokazuje pewne idee, doktryny oraz koncepcje pedagogiczne powstające w antyku, oświecenia i są nadal aktualne. Historia k...

plik doc

Dydaktyka ogólna. Boczar. Odpowiedzi

odpowiedzi u Boczara na pytania z egzaminu
      Co sądził nt. szkoły alternatywnej Nalaskowski i jakie negatywne zmiany niosła? Nalaskowski nie jest przeciwnikiem poszukiwań i nie jest przeciwnikiem alternatyw. Uważa, że takie zmiany mogą być ryzykowne. Jego zdaniem szkoła powinna odnosić się do tradycji narodu. Negatywne zmiany, fragmentaryzacja wiedzy, brak szacunku dla nauczyciela, brak przymusu do nauki, rozszerzający się analfabetyzm, ahistoryczność, niewiedza, brak...

plik docx

Bogdan Nawroczyński

Bogdan Nawroczyński i jego poglądy pedagogiczne

,, Bogdan Nawroczyński i jego myśl pedagogiczna

"Ma Polska wielu zasłużonych dla edukacji nauczycieli (...), gdyby jednak trzeba było wśród nich wybierać najznamienitszych, wybór nie mógłby ominąć Bogdana Nawroczyńskiego (...), któr...

plik doc

historia wychowania W. Wojdyło

historia wychowania, Witold Wojdyło, mgr, SWPW
Historia wych. Wiek XX Józef Miąso; His. Jako dyscyplina nauk. Przedmiot może być rozpatrywany w kontekście zdobywania stopni naukowych His. Wych. Ma charakter interdyscyplinarny w treściach programowych tego przedmiotu mogą się powielać treści innych dyscyplin naukowych (dyscypliny wspierające: his., ped., psych.,fil., soc., eko.,Polito) przyczyna?przebieg?skutek zmierzanie w kierunku postawienia prawidłowej diagnozy wych.-ped.: idiograf...

plik doc

historia mysli pedagogicznej

Polska mysl pedag. przed zaborami
Temat: Polska myśl pedagogiczna pod zaborami.       Pracę tę pragnę rozpocząć od ogólnego nakreślenia sytuacji panującej w Polsce po rozbiorach polskich, gdyż dopiero wtedy można najpełniej zanalizować problemy, z jakimi się borykano,sukcesy i porażki ówczesnych pedagogów, motywy ich działań i dążeń. Wytrwała praca Komisji Edukacyjnej (przodująca europejskiej reformie szkolnej) przecięta została przez rozbiory. Ziemie polskie rozdzielone mi...

plik doc

metodologia badań pedagogicznych

praca samokształceniowa
W1/Z/2011/PED/MUN GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH PRACA PISEMNA BEZ BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Nazwisko i imię studenta       Kąckowska Natalia Kierunek                   Pedagogika Specjalność                   Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Nr albu...

plik doc

historia wychowania

referat wychowanie w epoce realizmu
Pedagogika epoki realizmu wieku XVII. Wiek XVII w Europie był przełomowym okresem zarówno w polityce ,gospodarce jak i nauce. Po rewolucjach i po zakończeniu wojny trzydziestoletniej utrwala się podział wyznaniowy w Europie. Na znaczeniu traci papiestwo i wraz z tym kończy się wiek teologiczny w pedagogice. Nauczanie teoretyczne przechodzi w nauczanie praktyczne. Następuje rozwój nauk przyrodniczych. Powstają nowe instytucje tzw.akademie naukowe pod pat...

plik docx

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie/ Historia wychowania - pedagogika


Andrzej Frycz-Modrzewski - W rzeczpospolitej powstały nowe koncepcje szkolnictwa. Jego działalność związana była z walką o wzmocnienie władzy królewskiej, reformę w sprawie państwa i prawa, walczył przeciw ustawodawstwu. Swoje poglądy zawarł w dzieleO prawie RP,O obyczajach,O szkoleitd. Uważał ze najważniejsza jest szkoła, bo kształci ona zdolnych uczniów. Obowiązkiem...

plik docx

Myśl Marksistowska

Idea marksistowska

Ewa Niemirska

WSM 2013/2014

Myśl Marksistowska

Myśl marksistowska liczy już ponad 150 lat.  Twórcami tej teorii byli Karol Marks i Fryderyk Engels. W tym czasie różna była jej recepc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,