plik doc

Starożytna Grecja

Notatki
Grecja w epoce brązu * Rozpoczyna się w Grecji i na wyspach morza Egejskiego (Cyklady, Cypr, Kreta) * Początek epoki brązu w Grecji to ok. 3 tys. lat p.n.e. * Około 2 tys. p.n.e. przybywają przodkowie historycznych Greków, po kilku wiekach ich język ewoluuje w grekę * Świadectwem języka greckiego są tabliczki pisma linearnego B (około XIII w. p.n.e.) Odczytanie pisma linearnego B zawdzięczamy M. Ventrisowi i J. Chadwickowi * Dialekty: achajski z którego wyodrębniły się z czasem...

plik doc

europejskie

systemy ksztalcenia
Urszula Wiśniewska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Program nauczania w roku akademickim 2008/2009 Uwagi: Program realizowany dla studentów studiów magisterskich. KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Me...

plik doc

Ustrój Aten i Sparty

Ustrój Aten i Sparty
GRECJA greckie ?polis?; termin polis, oznacza miasto-państwo, małą ojczyznę; w odniesieniu do antycznej Grecji, należy je rozumieć w następujący sposób: Grecja składała się z mniejszych miast, z których każde było państwem samo dla siebie; państwowość miast charakteryzowała się odrębnym ustrojem politycznym, odrębnym życiem publicznym, administracyjnym oraz prawnym każdego z polis, jak również odrębną gospodarką oraz kulturą każdego z ośrodków; w ramach państwa, poli...

plik doc

pojęcia, daty, nazwiska - Starozytna Grecja


Tomek Lis Pojęcia, osoby i daty na starożytną Grecje ( z Musiałowej) Ethnos- typ organizacji społecznej, charakteryzujący się brakiem centrum miejskiego. Politai- ludzie związani z miastem. Krater ? naczynie z którego czerpano wino podczas libacji. Tyrtajos ? żył w VII w. p.n.e. Poeta sławiący Spartę Ajsymneci ? urzędnicy mianowani na czas nieokreślony, by zająć się kodyfikacją prawa. Emporia- przystanie żeglarskie, punkty wymiany i zaopatrzenia dla kupców. 535 r p...

plik doc

historia wychowania

Dzieje Rzymu dzielimy zwykle trzy okresy: *królewski - do końca VI w. pne, kiedy panowali królowie etruscy; *republikański - od V do I w., do bitwy pod Akcjum w 31 r. pne. *cesarstwa - od 31 r. do 476 r. ne., do upadku Zachodniego Cesarstwa. Podział Cesarstwa na wschodnie (Bizancjum) i zachodnie został dokonany w 395 r. Przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego (ze stolicą w Konstantynopolu). Bizancjum upadło pod naporem Turków w 1453 r.. Historię Rzymu zwykło się liczyć od założenia miasta tj...

plik pdf

Audyt wewnętrzny - wprowadzenie

Slajdy z audytu wewnętrznego
Audyt Wewnętrzny Definicja, Zakres, Cele i Miejsce Audytu Wewnętrznego Audyt Wewnętrzny Historia: – Mezopotamia – 3500 lat temu – Starożytny Egipt, Chiny i Grecja – Persja – Połowa XX wieku • 1941 rok – Instytut Audytu Wewnętrznego (The Institute of Internal Auditors) Audyt Wewnętrzny Ewolucja audytu wewnętrznego: – Koncentracja na przeszłości – Odejście od analizy „ex post” na rzecz „ex ante” – Rozszerzenie kontroli ryzyk poza ryzyka finansowe – Aktyw...

plik docx

ekonomia ściąga

ściąga na ekonomie

Historia ekonomii

V-IV p.n.e.Grecja - pierwsze wzmianki o ekonomii, Ksenofont, Arystoteles - twórca nazwy: oikos (dom, gospodarstwo) + nomos (prawo)  oikonomos - prawo gospodarcze (ekonomia). XVII-XVIII - ekonomia polityczna, Antoine Mountchretien - prawa gospodarki państwowej. XVIII-XIX ekonomia jako system naukowy (Smith, Ricardo, Mill, Marks...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,