plik doc

Goffman - Instytucje totalne

o instytucjach totalnych
Erving Goffman - Charakterystyka instytucji totalnych I. Wstęp       przedmiotem zainteresowania są organizacje społeczne, które dążą do ograniczenia swych członków stwarzając im jakby odrębny świat; Goffman nazywa je instytucjami totalnymi,       celem pracy jest ogólna ich charakterystyka; rozważania czysto spekulatywne,       podział instytucji totalnych:       powołane do opieki nad osobami nie...

Ostatnie wyszukiwania