plik doc

Przestrzeń globalna, przestrzeń Europy, przestrzeń Polski

Antoni Kukliński, Przestrzeń globalna, przestrzeń Europy, przestrzeń Polski, wyzwania XXI wieku, materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
Antoni Kukliński zajmuje się społecznościami regionalnymi i lokalnymi oraz rekonstrukcją przestrzeni. Na sympozjum Sekcji Polskiej Towarzystwa grupującego stowarzyszenia regionalne został wygłoszony przez Antoniego Kuklińskiego referat o tym, jak będzie wyglądała przestrzeń globalna w XXI wieku. Antoni Kukliński napisał na jego podstawie artykuł. Tyt...

plik doc

PROCESY URBANIZACJI, WIZJA MIAST W XXI W.

materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
POGŁĘBIONA REFLEKSJA NAD PROCESEM URBANIZACJI. Na bazie tego zajmiemy się problemami współczesnymi, dotyczącymi miast. WIZJA MIASTA XXI WIEKU. Bazą do tego tematu będzie ?Nowa Karta Ateńska?,czyli program rozwoju miast zakreślony w 2003 roku. Pozycja ta z jednej strony jest konkretnym omówieniem rozwoju miast na świecie, omówieniem cech współczesnej urbanizacji, a z drugiej strony jest pewnym programem na przyszłość. Wiedza zaczerpnięta z tej...

plik doc

ETYKA zaliczenie końcowe


ETYKA 1)ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA-powstanie, zasady pracy z chorym: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Vincentego a`Paub 1642r zostają złożone pierwsze śluby zakonne Sióstr. Podstawowym zadaniem sióstr była opieka nad potrzebującymi chorymi. 1652r siostry miłosierdzia przyjechały do Polski i trzy osiadły w Warszawie(Nightingale Florencja) 2)REFORMY FLORENCJI NIGHTINGALE-reformy pielęgniarstwa, pierwsza szkoła dla pielęgniarek FLORENCJA NIGHTINGALE- 1820-1910 Najważn...

plik docx

plusy i minusy

plusy i minusy dekady Gierka

Plusy i minusy dekady Edwarda Gierka : W kwestii PRL wytworzyło się wiele, zwykle całkowicie sobie przeciwstawnych mitów. Jednym z nich jest wizja rajskiej wprost szczęśliwości, kiedy Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio. Kiedy „wszyscy mieli pracę” (chociaż nie mie...

plik doc

NOWA KARTA ATEŃSKA

materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
NOWA KARTA ATEŃSKA ? jest dokumentem nowym, obfitującym w różne istotne treści, ale równocześnie jest momentami dyskusyjny. W pewnych sferach jest on ogólnikowy. NKA jest dokumentem, który został przyjęty przez Europejską Radę Urbanistów w 1998r. Nazwa tego dokumentu wzięła się z tego, że konferencja, na której został on przyjęty, odbywała się w Atenach właśnie w 1998 roku. Istnieje Karta Ateńska, która jest dokumentem sprzed kilkudziesięciu lat...

plik doc

ankieta

badania ankieta
Witam! Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogiki. Temat mojej pracy zatytułowany jest: XXI wiek w wyobraźni studentów. Projekty życia, wizja świata i przyszłości w globalnym świecie. W mojej pracy pragnę zbadać: Jak Studenci wyobrażają sobie życie w globalnym świecie pod koniec XXI wieku? Zatem proszę o odpowiedzenie na poniższe pytania (kilkoma bądź więcej zdaniami). Pytania mają charakter otwarty, a odpowiedź zależny jedynie od Państwa wyobraźni...

plik doc

ankieta

ankieta, badania
Witam! Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogiki. Temat mojej pracy zatytułowany jest: XXI wiek w wyobraźni studentów. Projekty życia, wizja świata i przyszłości w globalnym świecie. W mojej pracy pragnę zbadać: Jak Studenci wyobrażają sobie życie w globalnym świecie pod koniec XXI wieku? Zatem proszę o odpowiedzenie na poniższe pytania (kilkoma bądź więcej zdaniami). Pytania mają charakter otwarty, a odpowiedź zależny jedynie od Państwa wyobraźn...

plik docx

praca nauczyciela informatyki

esej

                                                                                                           Agnieszka Krzysztoń

JAK WYOBRAŻAM SOBIE WSPÓŁCZEŚNIE PRACĘ NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI CYFROWEJ (MULTIMEDIALNEJ).

W XXI wieku nie sposób już prowadzić edukacji bez Internetu. Globalna sieć stała s...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWECJI. _____ Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., Tom VI Su-U, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007 Szwecja jest monarchią konstytucyjną, oparta na systemie parlamentarnym dzieli się na 21 regionów administracyjnych, w ramach których funkcjonuje 290 gmin. Językiem urzędowym jest szwedzki, ale istnieją jego odmiany w postaci dialektów. Szwedzi należą zwykle do kościoła ewangelicko-luterańskiego, a ok. 60% Szwedów jest niewierzących. Obl...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,