plik doc

Globalizacja- szansa czy zagrożenie

Globalizacja szansą czy zagrożeniem jest?
GLOBALIZACJA- SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA EDUKACJI. W ostatnich latach często słyszy się i pisze o globalizacji. Jest ona dziś poważnym wyzwaniem dla ludzkości, wyzwaniem, któremu w coraz większym stopniu poświęcają uwagę badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe [1]. Pojęcie to jest przedmiotem refleksji w czasie wyzwań i zagrożeń, w okresie tworzenia się nowych wzorców zachowań i wygórowanych wymagań współczesnego świata. Współczesny czł...

plik doc

Globalizacja

Pierwszy krok w kierunku globalizacji postawiono w XV i XVI wieku, był to wówczas czas wielkich odkryć geograficznych. Odkryto Amerykę, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono drogę do Indii. Ten pierwszy krok był krokiem żeglarzy, ale zaraz za nimi podążyli żołnierze i misjonarze oraz ludzie których w dzisiejszych czasach moglibyśmy nazwać politykami i biznesmenami. Okres tych wielkich odkryć można by określić mianem pierwszej fali globalizacji świata.
Pierwszy krok w...

plik odt

Globalizacja

Referat na temat globalizacji
Globalizacja i jej teorie Według Piotra Sztompki (2002, s. 598) globalizacja to: proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Natomiast Ant...

plik doc

Globalizacja

Charakterystyka globalizacji
TEMAT: Globalizacja. .Mierniki rozwoju gospodarczego: ekonomiczne: - PKB (Produkt krajowy brutto) ? podaje się go w odniesieniu do całego kraju lub w przeliczeniu na 1 osobę, - majątek narodowy ? opiera się na szacunku wartości zasobów naturalnych oraz tzw. majątku narodowego, np. nowoczesne technologie. społeczne: - poziom wykształcenia, - poziom opieki medycznej, - dzienne spożycie kalorii demograficzne: - wskaźnik urbanizacji, - długość życia...

plik doc

globalizacja sciaga

sciąga
giddens Czynniki rozwijania się globalizacji: -integracja gospodarki swiatowej -upadek komunizmu sowieckiego -rozwój organizacji rzadowych: unia europejska, onz -korporacje narodowe np. coca-cola -rozwój Internetu, telekomunikacji -Zanik tozsomosci narodowej (myslenia globalnego) Sceptyce: ograniczona kontynentalnie Hiperglobalisci: glob. Droga do swiata bez Granic Proces jednokierunkowy Ryzyka globalizacji: Wzrost ryzyka utraty pracy Wzrost nierówności spo...

plik doc

Globalizacja

Pierwszy krok w kierunku globalizacji postawiono w XV i XVI wieku, był to wówczas czas wielkich odkryć geograficznych. Odkryto Amerykę, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono drogę do Indii. Ten pierwszy krok był krokiem żeglarzy, ale zaraz za nimi podążyli żołnierze i misjonarze oraz ludzie których w dzisiejszych czasach moglibyśmy nazwać politykami i biznesmenami. Okres tych wielkich odkryć można by określić mianem pierwszej fali globalizacji świata. Świat po odkryciach geograficzny...

plik rtf

Socjologia - Globalizacja

Wszystko o globalizacji ;)
GLOBALIZACJA To tworzenie się jednego świata we wszystkich wymiarach- społecznych, ekonomicznych i politycznych. Czynniki sprzyjające globalizacji: rozwój technik informacyjnych i telekomunikacji (telefony, faksy, telewizja cyfrowa, poczta elektroniczna i Internet)integracja gospodarki światowej- którą nie jest ani rolnictwo ani przemysł, ale głównie opiera się na nieważkiej gospodarce tzn. gospodarce, której produkty opierają się na informacji jak w przyp...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,