plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania u kobiety z ciążą mnogą + opis ciąży mnogiej
Ciąża mnoga Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich zmienia się wraz z charakterystyką demograficzną. W Japonii ciąże bliźniacze są o połowę rzadsze niż u rasy białej natomiast u amerykańskich murzynów bliźniacze występują częściej niż u białych Amerykanów. Dla lekarza położnika każda ciąża bliźniacza oznacza ciążę zagrożoną wystąpieniem wielu problemów medycznych i socjalnych. Wynika to z częstszego występowania...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania kobiety z ciążą + opis ciąży przenoszonej
Ciąża przenoszona, ciąża przeterminowana Ciąża po terminie to przekroczenie terminu porodu, który został ustalony na podstawie wywiadu lub badania USG wykonywanego przed 20stym tygodniem ciąży. Przenoszenie oznacza przekroczenie terminu porodu o ponad 7-10 dni. Jak dotąd przeważa pogląd, że ciąża powinna zakończyć się przed upływem 42 tygodnia, licząc od pierwszego dnia ostatniego krwawienia miesiączkowego, przy założeniu ż...

plik doc

ginekologia testy

testy z ginekologii
Test z ginekologii Zagrożenie płodu występuje w : a. Przenoszenie b. Konfilikt serologiczny w zakresie antygenu Rh-D c. Nieprawidłowego zapisu KTG d. Jawnej cukrzycy u matki w terminie porodu e. Wszystkie powyższe Torbiel skórzasta jajnika: 1.najczesciej pojawia się w wieku 15-40 lat 2.mozliwa transformacja w neo złośliwe 3.tylko występowanie jednostronne 4.bardzo rzadko jako powikłanie wystepuje thyrotoxicosis 5.leczenie wymaga usuniecia torbieli wraz z j...

plik doc

Proces pielęgnowania - ginekologia

Proces pielęgnowania pacjentki z rozpoznaniem : Wodobrzusze. Marskość wątroby. Macica mięsniakowata. Rak lewego jajnika. Guz lewego jajnika.
Dokumentacja procesu pielęgnowania w ginekologii Data realizacji procesu : 20.05.2009 Prowadzący: I. WYWIAD PIELĘGNIARSKI 1. Dane osobowe: Nazwisko i imię T.E. Wiek 52 lata Wykształcenie ekonomiczne Zawód wykonywany rencistka Data przyjęcia do szpitala 11.05.2009 Tryb prz...

plik pdf

Ginekologia onkologiczna

ginekologia onkologiczna
ginekologia onkologiczna 10.03.2004 11:14 Page 279 Ginekologia onkologiczna Redakcja: Jan Kornafel Zespó∏ autorski: Jan Kornafel, Mariusz Bidziƒski, Krzysztof Gawrychowski, Izabella Rzepka-Górska, Krzysztof Urbaƒski, Jan Zieliƒski Opracowanie oparte na przeglàdzie wspó∏czesnego piÊmiennictwa z nast´powà krytycznà ocenà danych dokonanà przez interdyscyplinarny zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Kornafela powsta∏y w wyniku decyzji Rady Nauk...

plik odt

proces pielęgnowanie ginekologia

Tabela procesu pielęgnowania
Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Plan działania Realizacja działania Ocena opieki pielęgniarskiej 04.03.13 06.03.13 Dyskomfort związany z bólem zszytego krocza Zminimalizowanie dolegliwości bólowych       pomoc w utrzymaniu prawidłowej pielęgnacji rany krocza       utrzymanie higieny okolic krocza       podanie środka przeciwbólowego na zlecenie lekarskie w razie potrzeby      ...

plik doc

Ginekologia

ginekologia
GINEKOLOGIA 2. Fizjologia jajnika i cykl jajnikowy Funkcje jajnika : - wytwarzanie komórek płciowych - wydzielanie żeńskich hormonów płciowych : estrogeny(kom. pęcherzykowe), progesteron i relaksyna(kom. luteinowe właściwe ciałka żółtego) i męskich hormonów płciowych: androgeny( kom. wnękowe jajnika). Cykl jajnikowy: powtarzające się co 25-30 dni zmiany budowy i funkcji jajników, które wpływają na zmiany błony...

plik doc

Ginekologia

fin
GINEKOLOGIA 2. Fizjologia jajnika i cykl jajnikowy Funkcje jajnika : - wytwarzanie komórek płciowych - wydzielanie żeńskich hormonów płciowych : estrogeny(kom. pęcherzykowe), progesteron i relaksyna(kom. luteinowe właściwe ciałka żółtego) i męskich hormonów płciowych: androgeny( kom. wnękowe jajnika). Cykl jajnikowy: powtarzające się co 25-30 dni zmiany budowy i funkcji jajników, które wpływają na zmiany błony śluzowej...

plik docx

indywidualny plan opieki - ginekologia

Indywidualny plan opieki nad pacjentką, u której występuje ryzyko poronienia.

INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI

Ostatnie wyszukiwania