plik doc

Konwencja gatunkowa "Pieska Przydrożnego" Czesława Miłosza

Praca z poetyki, z 1 roku
            Precyzyjne określenie konwencji gatunkowej utworu literackiego nie zawsze może stanowić zadanie proste i przejrzyste. Dlatego też wypadałoby zacząć od określenia, czym jest przedmiot badań. Gatunek literacki to zespół intersubiektywnie istniejących reguł, określający budowę poszczególnych dzieł literackich i różnorako przez nie aktualizowany       Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2...

plik odt

Praca na filozofie wychowania Piotr Abelard


Piotr Abelard 1.Tło historyczne: Przyjżymy się teraz najwazniejszemu okresowi wieków średnich, okresu zasadniczego, w którym zaznaczył się najważniejszy rozwój filozofii. W nim wyjdą na swiatło owoce, które dochodziły już od wczesnego średniwiecza. Chodzi dokładnie o wiek XII i XIII. Wiek XIII to wielkie systemy i syntezy, a wiek XII zapowiada ruch, renesansu, wielorakości i zywności. Był to najbardziej bujny okres rozwoju filozofii. Wiek XII przyniósł rozwój dialektyki i spór wokół r...

plik doc

bibliografia

bohater tragiczny w lit. romatyzmu
Imię i nazwisko TEMAT: Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich Literatura podmiotu:       Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich  i pruskich, Wrocław 1991.       Słowacki Juliusz, Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny, Wrocław 1986.       Sofokles, Antygona, prze...

plik doc

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawian

Prezentacja maturalna.
…….. ………. Klasa: ………. Bibliografia   Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. I. Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.       2. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 2004.  3. Władysław Stanisław Reymont, Chł...

plik doc

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze.

Praca maturalna
…….. ………. Klasa: ………. Bibliografia   Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. I. Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce. Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.       2. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 2004.  3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Wr...

plik doc

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu (BN 249) oprac. Janina Kulczycka-Saloni, red. J. Pisowiczowa, Wrocław 1985 MŁODOŚĆ POZYTYWIZMU Piotr Chmielowski, Młode siły Piotr Chmielowski (1848-1904) – krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i kultury, współpracownik wielu czasopism warszawskich jako recenzent i sprawozdawca ruchu wydawniczego, jeden z najbardziej konsekwentnych i świadomych bojowników pozytywistycznego pr...

plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

plik doc

Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych

Praca z Kultury Języka o interpunkcji w tekstach nt. sportu
Szymon Makuch Interpunkcja w sportowych tekstach prasowych Uwagi ogólne Omawianie problemu interpunkcji w sportowych tekstach prasowych wypada zacząć od przypomnienia podstawowej definicji - Interpunkcja, zwana też przestankowaniem, to zbiór znaków interpunkcyjnych (przestankowych) i zasad ich używania w piśmie Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,