plik doc

gimnastyka oddechowa

algorytm wykonania gimnastyki oddechowej
      GIMNASTYKA ODDECHOWA Jest to zespół ćwiczeń podnoszących sprawność i wydajność układu oddechowego Rodzaj zabiegu – profilaktyczny Cele -zwiększenie pojemności i objętości oddechowej płuc przywrócenie prawidłowego mechanizmu oddychania nauczenie chorego postępowania pozwalającego na przerwanie lub osłabienie napadu duszności pobudzenie układu krążenia do rozprowadzenia tlenu do najdrobniejszych naczyń włosowatych zwiększe...

plik doc

przygotowanie chorgo

przygotowanie do zabiegu
Temat: Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym 1. Tryb planowany Przygotowanie do operacji –działania podejmowane przez personel w celu osiągnięcie przez chorego gotowości do leczenia. 2. Przygotowanie psychiczne pacjenta do operacji:       „Lęk przedoperacyjny”       Traktowanie każdego chorego indywidualnie       Zrozumienie dla jego problemów       Zapewnienie...

plik docx

Proces

Zaburzenia krążenia – sinica twarzy Dotlenienie organizmu ->podanie tlenu -> ułożenie w pozycji wysokiej -> zapewnienie luźnej bielizny ->zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu ->ograniczenie wysiłku fizycznego ->pokój wietrzyłam kilka razy dziennie, ->pomagałam pacjentowi w wykonywaniu wszystkich czynności -> tlen podłączono z przepływem 3l/min Po podaniu tlenu i ograniczeniu wysiłku fizycznego sinica ustąpiła po kilku godzinach.

plik docx

RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Problem: uczucie osamotnienia spowodowane rzadkimi odwiedzinami rodziny

Cel opieki: poprawa nastroju.

Interwencje pielęgniarskie:

*Zorganizowanie wolnego czasu.

*Zachęcanie do komun...

Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.

Cel: Utrzymanie ciała w czystości.

plik doc

plan działania

plan opiekuna med.
PLAN DZIAŁANIA Na oddziale wewnętrznym przebywa 79- letnia pacjentka z nadwagą. Chora jest osobą leżącą ze zdiagnozowanym zapaleniem płuc. Można z nią nawiązać kontakt słowny. Uskarża się na duszności, kaszel oraz niewielki ból w okolicy guzicznej. Pacjentka ma problem z nietrzymaniem moczu. Jest spocona. PROBLEM CEL DZIAŁANIA PLAN DZIAŁANIA I. Brak aktywności ruchowej Unikanie lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań unieruchomienia (odleżyny, przykurcze, choro...

plik doc

plam działania

plan działania, opiekun med.
PLAN DZIAŁANIA Na oddziale wewnętrznym przebywa 79- letnia pacjentka z nadwagą. Chora jest osobą leżącą ze zdiagnozowanym zapaleniem płuc. Można z nią nawiązać kontakt słowny. Uskarża się na duszności, kaszel oraz niewielki ból w okolicy guzicznej. Pacjentka ma problem z nietrzymaniem moczu. Jest spocona. PROBLEM CEL DZIAŁANIA PLAN DZIAŁANIA I. Brak aktywności ruchowej Unikanie lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań unieruchomienia (odleżyny, przykur...

plik docx

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

KARTA PROFILAKTYKI I PIELĘGNACJI ODLEŻYN

plik doc

ratownictwo medyczne


ZAJĘCIA II Łańcuch Ratunkowy Prawdopodobieństwo przeżycia w przypadku wystąpienia tachykardii komorowej bez wyczuwalnego pulsu (pulsless VT) lub migotania komór (VF) jest odwrotnościa czasu między jego wystapieniem i zakończeniem. Oznacza to, iż im dłużej występuje u chorego pulsless VT lub VF tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przeżycia. Każda minuta tego stanu zmniejsza szanse przeżycia o 7 do 10%. Optymalnym rozwiązaniem jest więc szybkie rozpoczęcie resuscytacj krążeniowo-oddec...

plik doc

UKŁAD POKARMOWY- żołądek

układ pokarmowy- żołądek
UKLAD POKARMOWY ZOLADEK-Leki wymiotne:APOMORFINA-lek wymiot o dzial osrodkowym,jest agonista rec dopaminerg(odruch wymiot jest bezp pobudzany przez dopamine,osrodek wymiotny znajduje się w dnie komory czwartej mozgu).Wymioty nastep bardzo szybko po wstrzyknieciu i utrz się do kilkunastu min.Podana doustnie nie dziala bo rozklada się w przew pok.W dawkach wyzszych od max pow depresje oddechowa i nadmierne dzial wymiotne.Objawy te znosi nalokson i inni antag rec opioi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,