plik doc

geriatria

II rok pielęgniarstwa
GERIATRIA KLINIKA – WYKŁAD 1       dr. Urszula Kwapisz UWARUNKOWANIA PSYCHOSPOŁECZNE STAROŚCI MECHANIZMY STARZENIA SIĘ – WSPÓŁCZESNE TEORIE Biologiczne aspekty starzenia się: I. Teorie genetyczne       teoria sumowania się błędów       neurogenna teoria starzenia       teoria zegara molekularnego Wg. Brocklenhust starzenie jest : kontynuacja programu różnicowania ze śmiercią, ma wartości ewol...

plik odt

Zmiany w układach u osób starszych, geriatria

zawiera też zmiany układowe u osób starszych, opiekę stomatologiczną,teorie procesu starzenia się, postawy osób starszych wobec otoczenia.
ZMIANY W UKŁADACH U OSÓB STARSZYCH: Zmiany fizjologiczne, określane jako starzenie się występują wtedy, gdy kończą się procesy wzrostowe organizmu. Dotyczą one całego ustroju ludzkiego. Jednak tempo przebiegu procesów starzenia się go cechuje znaczne zróżnicowanie. Im osoby są starsze, tym bardziej różnią się od siebie cechami morfologicznymi i funkcjon...

plik odt

proces pielegnownia geriatriaSprawozdanie z opieki pielęgniarskiej
Lp.
Problemy pielęgnacyjne
Opis problemu
Plan opieki pielęgniarskiej
Uwagi
1.
ciężkie zaburzenia poznawcze
zaburzenia orientacji co do miejsca, czasu, otoczenia
niebezpieczeństwo samouszkodzenia
trudności w nawiązaniu kontaktu werbalnego
stabilne ułożenie w łóżku podopiecznej
zastosowanie drabinek zabezpieczających
obserwacja podopiecznej<...

plik doc

geriatria

promocja zdrowia i profilaktyka chorób u ludzi w podeszłym wieku
Wraz z postępem procesów starzenia się w narządach pojawiają się zmiany inwolucyjne i atroficzne o różnym stopniu nasilenia. W układzie oddechowym następuje między innymi ograniczenie powierzchni wymiany gazów i pogrubienie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej, spadek sprężystości płuc, usztywnienie klatki piersiowej.[1] Proces starzenia się tkanki płucnej jest wielokierunkowy i prowadzi do spadku wydolności fizycznej oraz z...

plik odt

Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych

Referat z Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
SPOŁECZNE SYSTEMY WSPARCIA OSÓB STARSZYCH Podstawowe jednostki administracji samorządowej, to jest gmina i powiat, mają prawny obowiązek zorganizowania w gminie ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie centrum pomocy rodzinie. Obydwa te ogniwa są zobowiązane do działania w zakresie ludzi starych i niepełnosprawnych. Jednym z głównych zadań jest pomoc w organizowaniu życia ludzi starych, pozbawionych bliskiej rodziny, mieszkających samotnie...

plik pdf

Geriatria

Materialy z przedmiotu geriatria, pielegniarstwo
____Geriatria____ UKŁAD KRĄŻENIA Typowe zmiany w procesie starzenia się: Zwiększenie usztywnienia ścian tętnic; Wzrost systemowego ciśnienia krwi. Styl życia ma ogromny wpływ na tempo zmian związanych ze starzeniem się w organizmie! Wysiłek fizyczny, z powodu większego zapotrzebowania organizmu na tlen i produkty energetyczne, sprzyja lepszemu ukrwieniu poszczególnych narządów aktywnych w czasie wykonywania ćwiczeń. Konsekwencją tego faktu j...

plik docx

Geriatria wyklady

Materialy z wykladow z przedmiotu geriatria

Tematy oraz konspekty wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne do opracowania w oparciu o e-learning.

Sytuacja zdrowotna ludzi w podeszłym wieku w Polsce

Wybrane modele opieki geriatrycznej na świecie

Choroby układu ruchu

Infekcyjne stany chorobowe w wieku podeszłym

Specyficzne problemy geriatryczne (stan odżywiania, odleżyny, nie trzymanie zwieraczy)

Ostatnie wyszukiwania