plik DOC

genetyka

genetyka
1. Wysokość rośliny musza charakteryzować się dużą odpornością na wyleganie, uzyskuje się to przez skrócenie słomy i jej usztywnienie. Powoduje to podwyższenie indeksu zbioru. Wyróżniamy następujące gr. u pszenicy jarej - źdźbło bardzo krótkie do 90 cm- źdźbło krótkie 91-100cm- źdźbło średnio krótkie 101-110 cm- źdźbło śr dł 111-120cm- źdźbło bardzo dł powyżej 120cm 2. Krzewistość ogólna ogólna liczba pędów wytworzonych przez roślinę. Duże krzewienie nie zawsze jest dodatnio sk...

plik doc

genetyka - wykłady

wykłady umed łódź
17 XII GENETYKA Podstawowe pojęcia: Genetyka – nauka o dziedziczności Dziedziczność – zjawisko przekazywania cech potomstwu (jedna z właściwości istot żywych) Kariogram – zestaw wszystkich chromosomów jednej dowolnie wybranej komórki Kariotyp (46,XX 46,XY) – określa się na podstawie wielu kariogramów. Zapis 46,XX oznacza że dany osobnik ma 46 wszystkich chromosomów, w tym ma X i X. Zasługi Mendla – wprowadzenie korpuskularnej jednostki informacji genetycznej, nazwan...

plik odt

Genetyka w medycynie sądowej

praca zaliczeniowa
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA listopad 2013 roku w KWIDZYNIE GENETYKA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ Medycyna sądowa je specjalnością medyczną, która zajmuje się zagadnieniami życia i śmierci w świetle prawa. Można ją podzielić na poszczególne specjalności:       TANATOLOGIA - to nauka o śmierci człowieka. W szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzy...

plik docx

genetyka w medycynie

w notatce zawarte są podstawowe informacje dotyczące DNA.

Genetyka w medycynie-nauka o zmienności i dziedziczności cech u istot żywych *początek XX wiek *1.odkryto na nowo zapomniane prawa mendla *2.ugruntowano chromosomową teorię dziedziczności  *odkrycie (1944) że materiałem genetycznym jest DNA *ustalenie jego struktury(1953) *odczytanie kodu genetycznego (1967)

plik doc

genetyka

co to jest gen,genetyka,mała pigułka genetyki
Gen, podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana wchromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Genotyp, zespół wszystkich genów, warunkujący właściwości dziedzicznedanego organizmu. Każdy żywy organizm ma swój indywidualny zestaw genów, różny od genotypów innych osobników tego samego gatunku. Identyczne genotypy mogą mieć tylko organizmy bliźniacze (bliźnięta jednojajowe), choć i one mogą genetycznie różnić się nieco od siebie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,