plik doc

Biologia molekularna z cytogenetyką - wykłady

wykłady z genetyki molekularnej
BIOLOGIA MOLEKULARNA Z CYTOGENETYKĄ WYKŁAD 1 Chromosomy – stałe składniki jądra komórkowego DNA jest polimerem (polinukleotydem) Konformacje DNA B:       większość DNA w jądrach       prawoskrętna       średnica spirali 20 nm       całkowity skręt 34 nm, na jeden skręt 10 nukleotydów, odległość między nimi 3,4 nm       wewnątrz spirali zasady są odchylone od osi o -6˚...

plik DOC

genetyka

genetyka
1. Wysokość rośliny musza charakteryzować się dużą odpornością na wyleganie, uzyskuje się to przez skrócenie słomy i jej usztywnienie. Powoduje to podwyższenie indeksu zbioru. Wyróżniamy następujące gr. u pszenicy jarej - źdźbło bardzo krótkie do 90 cm- źdźbło krótkie 91-100cm- źdźbło średnio krótkie 101-110 cm- źdźbło śr dł 111-120cm- źdźbło bardzo dł powyżej 120cm 2. Krzewistość ogólna ogólna liczba pędów wytworzonych przez roślinę. Duże krzewienie nie zawsze jest dodatnio sk...

plik doc

genetyka w skrócie

skrótowa notatka z genetyki
PRELEKCJA 1 Układ AB0 - odkrył Karl Landsteiner (1901) - zawiera antgeny A i B - przeciwciała są skierowane przeciwko AB0 i stanowią stały skład osocza i układ IgM - w surowicy konia znajdują się przeciwciała aglutynujące krwinki czerwone (heteroaglutyniny) Aglutynacja podstawowa metoda identyfikacji antygenów grup krwi oraz skierowanych przeciwko nim przeciwciał. Zależy od: liczny i lokalizacji antygenów na powierzchni erytrocytów stęż...

Ostatnie wyszukiwania