plik doc

sciąga z gleboznastwa

minerały skały maciezyste czynniki glebotwórcze podstawowe własciwosci fizyczne gleb, i takie tam jeszcze inne
1. Minerały - definicja i ich podział. 2. Minerały ilaste - powstawanie, podział i właściwości. 3. Skały, ich definicja i podział. 4. Procesy niszczące powierzchnię skorupy ziemskiej i ich rola w procesach glebotwórczych. 5. Skały macierzyste gleb Polski ze szczególnym uwzględnieniem skał osadowych. 6. Definicja gleby. 7. Powstawan...

plik doc

Czynność gruczołów dokrewnych

Czynność gruczołów dokrewnych
Streszczenie Układ wewnątrzwydzielniczy człowieka składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają substancje zwane hormonami. Nazwa hormon pochodzi z języka greckiego co oznacza- „pobudzam”. Wydzielina tych gruczołów przedostaje się bezpośrednio do krwi, a następnie wraz z nią, jest transportowana do narządów docelowych. Czynność ich jest regulowana przez podwzgórze, które stanowi niewielki obszar w podstawie przedniej części mózgu. Je...

plik doc

socjologia podstawy WSH

socjologia podstawy WSH zagadnienia
            Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia to nauka o społeczeństwie, instytucjach, grupach społecznych. Dzielimy ją na socjologię ogólną i socjologię szczegółową. W socjologii buduje się teorię, konstruuje odpowiednie hipotezy, a ich prawdziwość weryfikuje się za pomocą danych empirycznych.       Perspektywa i wyobraźnia socjologiczna CWright Mills (1959) użył wyrażenia „wyobraźnia socjol...

plik doc

Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie?

ekonomia
TEMAT: Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie? Każdy człowiek odczuwa różne potrzeby. Część z nich wynika z dążenia do utrzymania się przy życiu , a niezaspokojenie ich może prowadzić do jego utraty. Do zaspokojenia potrzeb ludzkich niezbędne są materialne przedmioty takie jak np. chleb, odzież, domy, autobusy, szkoły i wiele innych. Przedmioty te nazywamy dobrami. Nie zawsze potrzeby są zaspakajane. Konsument może natrafić na wiele przeszkód uniemożliwiających...

plik doc

Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie?

Zjawiska ekonomiczne wpływające na moje życie
TEMAT: Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie? Każdy człowiek odczuwa różne potrzeby. Część z nich wynika z dążenia do utrzymania się przy życiu , a niezaspokojenie ich może prowadzić do jego utraty. Do zaspokojenia potrzeb ludzkich niezbędne są materialne przedmioty takie jak np. chleb, odzież, domy, autobusy, szkoły i wiele innych. Przedmioty te nazywamy dobrami. Nie zawsze potrzeby są zaspakajane. Konsument może natrafić n...

plik docx

Chemia rolna

ściaga chemia rolna pota, fosor, wapn magnez

Doświad z ochrony roślin, przedmiotem badań są: -zmiany zachodz w rozwoju roślin uprawnych pod wpływem działania patogena lub szkodnika -wpływ czynników środowiska bezpośredniego na samą chorobę czy szkodnika -jednym z czynników oddzi...

plik odt

Zagadnienia egzaminacyjne na GOJP (UŁ)

jw.
Gramatyka opisowa języka polskiego Zagadnienia do egzaminu FONETYKA 1. Przedmiot i działy fonetyki. Pojęcie głoski. Głoska a litera. Mowa a pismo. Podstawowe zasady pisowni polskiej. 2. Narządy mowy i ich funkcje w procesie mówienia. 3. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna samogłosek polskich i ich klasyfikacja. 4. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna spółgłosek polskich właściwych i ich klasyfikacja. 5. Spółgłoski miękkie. Istota miękkości. Spółgłoski spalatalizowane...

plik doc

Biochemia

notatki własne z biochemii
BIOCHEMIA Biochemia ? z punktu widzenia chemicznego Biofizyka ? z punktu widzenia fizyki. BIOCHEMIA - to nauka zajmująca się różnorodnymi molekułami i związanymi z nimi reakcjami chemicznymi , które zachodzą w żywych organizmach i komórkach. BIOCHEMIA ? pomaga zrozumieć: Jak zachować zdrowie Istotę chorób i ich skutecznego leczenia. BIOCHEMIA ? to chemia życia. To nauka , która zajmuje się chemicznymi składnikami żywych komó...

plik doc

Zagadnienia na egzamin z socjologii

Krótko, zwięźle i na temat:)
ZAGADNIENIA Z SOCJOLOGII 1. Przedmiot zainteresowań pierwszych socjologów. 2. Przedmiot i funkcje socjologii. 3. Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy. 4. Kultura i jej struktura. 5. Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. 6. Kultura masowa i jej znaczenie. 7. Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy. 8. Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji. 9. Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w ży...

plik doc

Cele hodowli roślin

Hodowla
Cele hodowli roślin- zwiększenie plenności. Osiąga się to przez wytworzenie plenniejszych odmian, ale nie przez ulepszenie ich swoistych cech, lecz przez zwiększenie ogólnej sprawności roślin. - wytwarzanie odmian ulepszonych pod względem technicznej dogodności dla producenta - otrzymanie odmian odpornych na choroby i szkodniki Określenie celu hodowli następne uzależnione jest od właściwości danego gatunku i dostępności materiału wyjściowego. Hodowca musi zadecydować - jaki w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,