plik docx

fonetyka ściąga

fonetyka

Fonetyka-dział językozn, który bada artykułowane dźwięki mowy ludzkiej,głoski. Zajmuje się procesem wytwarzania dźwięków mowy.ich klasyfikacją, w laściowściami fizyczno-artykulac, wzajemnym oddziaływaniem na siebie głosek, procesem słyszenia i rozumienia.

plik doc

Alternacje

Wymienione rodzaje alternacji
Alternacje: Ilościowe ? polegają na zanikaniu pewnych samogłosek. Najczęściej pojawia się i zanika tzw. e ruchome. Jakościowe Przegłos polski: alternacje e:o e:a Dokonał się przed twardymi spółgłoskami przedniojęzykowymi: t, d, s, z, n, r, ł e krótkie zaczęto wymawiać jako o: niesą, wiezą -> niosą, wiozą długie e -> a: miera, wiera, les, kwiet -> miara, wiara, las, kwiat przed spółgłoskami miekkimi w niektórych przypadkach zachowała się...

plik doc

odmiany współczesnej polszczyzny

praca zaliczeniowa na odmiany współczesnej polszczyzny
ODMIANY WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY Język ogólny (ogólnonarodowy) to taka odmiana języka, którą posługują się wszyscy członkowie danego narodu. Upowszechniany jest przez szkołę, administrację i środki masowego przekazu. Współczesna polszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Możemy wyróżnić np. odmiany terytorialne, języki środowiskowe. Chciałabym pokrótce omówić dialekty oraz slang młodzieżowy, gwarę więzienną, język prawniczy a tak...

plik odt

Zagadnienia egzaminacyjne na GOJP (UŁ)

jw.
Gramatyka opisowa języka polskiego Zagadnienia do egzaminu FONETYKA 1. Przedmiot i działy fonetyki. Pojęcie głoski. Głoska a litera. Mowa a pismo. Podstawowe zasady pisowni polskiej. 2. Narządy mowy i ich funkcje w procesie mówienia. 3. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna samogłosek polskich i ich klasyfikacja. 4. Charakterystyka artykulacyjna i akustyczna spółgłosek polskich właściwych i ich klasyfikacja. 5. Spółgłoski miękkie. Istota miękkości. Spółgłoski spalatalizowane...

plik docx

Retoryka

retoryka, reo, reto, mówca, mowa, audytorium, ars bene dicendi, struktura mowy, teoria 3 stylów, zalety wysławiania się, ideał mówcy

R E T O R Y K A

Jebane koło na koniec roku!

  1.  
plik doc

Słówka i koniugacja

Słówka łacińskie i koniugacja łacińska
Słówka łacińskie (których trzeba się nauczyć na kolokwium) anno Domini ? roku pańskiego arbiter ? rozjemca, sędzia polubowny calumnia ? obmowa, szykana casus ? zdarzenie, przypadek causa ? przyczyna, sprawa sądowa clausula ? zastrzeżenie codex ? księga, kodeks collegium iuridicum ? zwyczajowa nazwa budynku wydziału prawa coniugium ? związek małżeński (nie wiem czy to słówko czy to poprzednie coniugalis ? małżeński) consilium...

plik doc

Konspekt zajęć wychowawczych

Konspekt zajęć wychowawczych n 5.0
Andrzej Kulesza Res. Grupa 2, rok II Tema : Konspekt zajęć wychowawczych KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Temat: Układanie zdań i ciągów wyrazów. Rozwiązywanie zagadek. Dla uczniów klas 3-6 Czas zajęć 2 x 45min. Cele:przypomnienie i utrwalenie alfabetu, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalenie umiejętności czytania, utrwalenie pojęć ?spółgłoska, samogłoska?, utrwalenie pisowni wyrazów z ?ó? niewymien...

plik doc

FONETYKA WŁOSKA_ TEORIA

Fonetyka włoska- teoria wraz z przystępnym wytłumaczeniem
FONETYKA Ćwiczenia Fonetyka ? /fonetica/ jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej /zwanych głoskami ? fonemi/ od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy), ich cech fizycznych /akustycznych/, ich odbierania, reakcji, jakie owe dźwięki wywołują w psychice człowieka. Ze względu na w/w dziedziny jej zainteresowania fonetyka dzieli się na następujące działy: fonetyka ar...

plik odt

Gramatyka opisowa - język ukraiński

gramatyka opisowa jęz. ukraiński - podstawy
Органи мови: легені - płuca гортань - krtań голосове зв`язки – struny głosowe носова порожнина – jama nosowa фаринґальна порожнина – jama gardłowa ротова порожнина – jama ustna язик - język губи - wargi ясна - dziąsła зуби - zęby тверде і м`яке піднебіння – twarde i miękkie podniebienie _______________________________ голосна – samogłoska (6) приголосна – spółgłoska (32) Схема голосних: и - нелабіалізований голосний звук переднього...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,