plik docx

wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomoca mikroskopu

LABORATORIUM FIZYKA

    KF

plik doc

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy OHP

:-)
Działalność eksperymentatorska Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy obrazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy. Statut Ochotniczych Hufców Pracy nadawany jest przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Ponadto Minister ten określa normy wyżywienia dla uczestników hufców pracy oraz ośrodków szkolenia i wychowania a także rodzaj ubioru organizacyjnego przydzielanego bezpłatnie uczestnikom hufców pracy...

plik doc

ściaga z patologii

- Homeostaza to przede wszystkim utrzymanie składu elektrolitowego, objętości, ciśnienia osmotycznego płynów organizmu, i temp. wewnątrz ustroju człowieka na stałym poziomie warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Regulacja podwzgórzowa jest systemem połączeń sieciowych, zaburzenie jednego parametru wywołuje reakcję wielu ośrodków, np. wzrost temperatury uruchamia ośrodek utraty ciepła, ośrodek sytości i ośrodek pragnienia, hamuje oś. głodu. W przypadku innych zaburzeń system działa...

plik doc

europejskie

opieka os,starsze
Za opiekę nad osobami chorymi przewlekle i na choroby nieuleczalne w fazie terminalnej, po wypisaniu pacjenta ze szpitala, odpowiedzialne są gminy. Opiekę tę świadczą prowadzone przez gminy zakłady pielęgnacyjne w ramach dziennego lub stałego pobytu. Jednakże tak długo, jak to tylko możliwe, udzielana jest opieka domowa. Od lat nie otwiera się nowych zakładów pielęgnacyjnych, a liczba ich pacjentów spada. Preferowana jest opieka domowa wykonywana przez pielęgniarki i pomoc...

plik pdf

:)


      CESARSTWO RZYMSKIE DOBY MARKA  AURELIUSZA A KONCEPCJA PAŃSTWA  PLATONA  Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim  ludziom na świecie. (Marek Aureliusz)     Joanna Tomaszewska            2    WSTĘP ...................................................................................................................................... 3 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIZERUNKU IDEALNEGO WŁADCY ORAZ OBRAZ CESARSTWA RZYMSKIEGO ZA PANOWANIA MARKA AURELIUSZA...

plik doc

V cz.odp. z fizjologii

zagadnienia i odp.na egzamin z fizjologii-oko
50. Narządy zmysłów - Narządy zmysłów są anatomicznie i fizjologicznie ściśle powiązane z układem nerwowym, a istota postrzegania zmysłowego to nie tylko odbiór bodźca na poziomie receptora, ale także, a może przede wszystkim - jego przetworzenie w ośrodkowym układzie nerwowym z wielokierunkową analizą w korze mózgowej włącznie. Narządy zmysłów mogą stanowić zakończenie pojedynczego włókna nerwowego i być pojedynczym receptorem (np. rozmaite n...

plik rtf

Psychologia - Układ nerwowy

Układ nerwowy a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> itd.
a) Podział układu: Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy(osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy 2. obwodow...

plik doc

Osteopatia

Czym zajmuje się Osteopatia.
Osteopatia (zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej) jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przyw...

plik doc

Alzheimer


Część 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O CHOROBIE ALZHEIMERA Charakretystyka choroby Alzheimera Co to jest choroba Alzheimera? ? Choroba Alzheimera polega na zwyrodnieniu tkanki mózgowej, które powoduje zanik komórek nerwowych (a nie pojawia się na skutek narastania zmian miażdżycowych naczyń mózgowych); objawia się to otępieniem - chory przestaje interesować się otoczeniem, traci pamięć, poczucie czasu i miejsca. Czy jest możliwe pewne, w czasie życia chorego, rozpoznanie choroby Alz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,