plik docx

systemy i struktury proste

socjologia notatki

Systemy i struktury

Systemy i struktury proste

  1.  struktura społeczna „Czysta konfiguracja, forma wielokierunkowych stosunków społecznych, niezależnie od tego między innymi występują i czego dotyczą”
  2. Treść kształcenia, podstawowe p...

plik doc

typy społeczeństw społeczeństwo tradycyjne

4 dostalam ;p
TYPY SPOŁECZEŃSTW. SPOŁECZEŃSTWO TRADYCYJNE wykonały: Dominika Ługowska i Karolina Marszałkowska SPIS TREŚCI 1. Słownikowa definicja społeczeństwa 3 2. Internetowa definicja społeczeństwa 4 3. Typy społeczeństw 5 4. Informacje ogólne o typach społeczeństw 6-7 5. Społeczeństwo industrialne (przemysłowe) 8-9 6. Społeczeństwo postindustri...

plik doc

socjologia wychowania

notatki z wykladow z socjologi wychowania
Socjologia wychowania(2 wykłady- 17.10.2010) ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE       Grupa dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu wytwarza odrębne środowisko społeczne , które nazywamy ŚRODOWISKIEM WYCHOWAWCZYM .       Grupa ujmuje styczność między kandydatem na członka ,a każdą osobą lub grupą, należąca do jego środowiska wychowawczego jako specyficzny stosunek społeczny obejmujący pewne obu...

plik rtf

pedagogika społeczna-notatki

1.GENEZA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ: 2.PREKURSORZY I TWÓRCY PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ 3.PODSTAWOWE POJĘCIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ 4.TYPOLOGIA ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA 5.KRĘGI ŚRODOWISKOWE WG.J.PIETERA FUNKCJE I TEREN DZIAŁANIA PEDAGOGA SPOŁ.
red0;GENEZA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ: Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty dz...

plik doc

praca socjalna zagadnienia egzaminaczjne

KNS
Wprowadzenie do pracy socjalnej Skutki globalizacji dla zmian w kształtowaniu się instytucji pomocy społecznej Oddzielenie instytucji nabywających od dostarczających usługi socjalne co umożliwia przejęcie dostarczania tych usług przez firmy międzynarodowe Uelastycznienie wzorów pracy co wpływa na organizację pracy socjalnej i na charakterystykę zbiorowości klientów Polityka społeczna oparta jest na założeniu niskich podatków i ograniczeń budżetu publicznego co redukuje środk...

plik doc

szacka-opr

opr
Pojęcia społeczności lokalnej i zbiorowości terytorialnej. (różnice!) Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. ?Jako elementy konstytuujące społeczność lokalną wymienia się w socjologii: przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i...

plik docx

Metodologia

Notatki z metodologii

Metody, techniki i narzędzia badawcze wg Pilcha

Każda z nauk, dążąc do uchwycenia obiektywnych prawidłowości badanych zjawisk musi opierać się na takich podstawach, które będą w miarę niezawodne i pozwolą wysunąć logiczne wnioski. Aby zrealiz...

plik docx

Proces wychowania i socjalizacji

Praca samokształceniowa z socjologii "Proces wychowania i socjalizacji"

PROCES WYCHOWANIA I SOCJALIZACJI

           Socjalizacja i wychowanie to podstawowe procesy i typy oddziaływań, które zachodzą w środowisku jednostki. Socjalizacja to ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowisk...

plik odt

gotowa sciaga z socjologii

gotowa ściąga z socjologii na kolokwium o rodzinie i rożne pojęcia
Wychowanie-działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu,szkoły i innych instytucji, grupa społeczna. Środowisko wychowawcze-odrębne środowisko społeczne które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu. Zasada izomorfizmu(współbieżność,współzależność rozwoju społecznego i osob...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,