plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

państwo i polityka, władza panowanie i funkcje państwa

referat na socjologię o państwie, polityce, władzy i panowaniu wg Ziembińskiego, Szczepańskiego
?Państwo i polityka. Władza, panowanie, funkcje państwa? Państwo Termin ?państwo? jest wieloznaczny. Początkowo słowo to w języku polskim oznaczało władztwo, potem obszar władania. Ze współczesnych znaczeń tego słowa tylko niektóre występują w rozważaniach socjologicznych. Tak więc z punktu widzenia socjologii odróżnia się problematykę dotyczącą zbiorowości (społeczności...

plik doc

funkcje trzustki

praca samokształceniowa
KATEDRA ANATOMII UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA LICENCJAT DZIENNY TEMAT: FUNKCJE TRZUSTKI EWELINA BOŻYK GRUPA IX FUNKCJE TRZUSTKI Trzustka spełnia dwie zasadnicze funkcje: funkcję zewnątrzwydzielnicza, egzokrynna (sok trzustkowy wydzielany do dwunastnicy zawierający przede wszystkim enzymy trawienne i płyn zasadowy, który neutralizuje dostającą się do dwunastnicy kwaśną treść żołądkową i wyt...

plik doc

Funkcje szkolnego doradcy zawodowego


8. Funkcje szkolnego doradcy zawodowego. Doradca zawodowy ? jest to osoba udzielajaca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich właściwości psychofizyczne i sytuacje zyciowa a także potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Szkolny doradca zawodowy pelni ta sama role z ta roznica ze dziala on w szkolach i pomaga uczniom rozpoznac ich zainteresowania. p...

plik doc

Funkcje szkolnego doradcy zawodowego


8. Funkcje szkolnego doradcy zawodowego. Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy ? w formie grupowych i indywidualnych porad  ? młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Doradca, doradzając, uwzględnia możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osób, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Doradca zawodowy wykorzystuje w tym celu wła...

plik docx

funkcje wychowawcze w zakładach karnych

opis funkcji wychowawczych wsytepujacych w zakladach karnych

Karasiewicz Marta  PEDAGOGIKA I rok (stacjonarne)

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych.”

Więzienie  można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego cele , organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane są wychowaniu i...

plik doc

rodzina- jej funkcje, zadania i cele

referat;)
Rodzina- jej funkcje, zadania i cele.                                                 Rodzina- jest podstawową grupa społeczną, składa się z rodziców i ich dzieci, cechuje ich więź formalna, wspólnota materialna, mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji. Funkcje rodziny Funkcje rodziny jako grupy i instytucji społecznej, można podzielić na d...

Ostatnie wyszukiwania