plik docx

Andragogika

Skrócone notatki z zakresu: EDUKACJA DOROSŁYCH, SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY/UCZĄCE SIĘ, POLIFONIA CZY KAKOFONIA, EDUKACJA NIEFORMALNA I SAMOKSZTAŁCENIE.

EDUKACJA DOROSŁYCH - UWARUNKOWANIA I WYZWANIA

1. SPOŁECZNO KULTUROWE UWARUNKOWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH

TYP SPOŁECZEŃSTWA A EDUKACJA DOROSŁYCH

plik doc

Dydaktyka, ściąga

ŚCIĄGA NA EGZAMIN Z DYDAKTYKI :)
Rodzaje układów treści kształcenia : układ liniowy ? to układ w którym poszczególne porcje materiału nauczania tworzą nieprzerwany ciąg ściśle ze sobą powiązanych i warunkujących wzajemnie ogniw, przerabianych za zwyczaj tylko jeden raz w ciągu całego okresu nauki szkolnej. Układ koncentryczny - te same treści kształcenia powtarza się co pewien czas zaczynając stopniowo ich zakres wzbogacając o nowe składniki pogłębiając omawiane związki i zależnośc...

plik pdf

Książka B.Śliwerski

Bardzo przydatna książka Śliwerskiego dla studentow pedagogiki .
Przygotowano na podstawie podręcznika Pedagogika Z. Kwieciński, B, Śliwerski,PWN Warszawa2003. 1.Pedagogika pozytywistyczna...................................................................................................2 2.Pedagogika kultury..................................................................................................................2 3.Pedagogika personalistyczna...........................................

plik rtf

Psychologia - Koncepcja transgresyjna

Koncepcja transgresyjna
Koncepcja Transgresyjna 1) Transgresja oznacza przekraczanie. 2) Józef Kozielecki uczynił transgresję fundamentalnym pojęciem w swojej koncepcji. 3) Działania transgresyjne – ekspansywne i twórcze – polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Przełamują one dotychczasowe granice osiągnięć i tworzą nowe wartości. Dzięki nim rozszerza się prywatne terytorium, wzbogaca nasze doświadczenie, zwiększa zakres kontroli. Osiąganie kolejnyc...

plik docx

rehabilitacja,cele, etapy

referat z rehabilitacji

CELE ,ZASADY I ETAPY REHABILITACJI

plik doc

Podstawy zarządzania Stańda


Organizacja to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do powodzenia całości. (T. Kotarbiński) Organizacja społeczna to system, którego uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane działania ludzkie wykorzystują, przekształcają i zespalają w sposób celowy zasoby kapitałowe, ideowe i naturalne, pozostając we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami otoczenia (W....

plik doc

pedagogika negatywna

opis przedstawicieli i ich poglądów
Janusz Bielski Akademia Humanistyczna w Pułtusku Antypedagogika Kilka uwag o genezie i istocie antypedagogiki Kultura ludzka jest w nieustannym napięciu miedzy siłami fundamentalizmu i siłami postępu dążącymi do przemian. Pedagogika, a szczególnie pedagogika adaptacyjna, która jest z natury tradycyjna i często zobowiązana przez władzę do legitymizowania określonego ładu społeczno-politycznego i do indoktrynacji, staje się czynnikiem konserwatywnym....

plik doc

ped.negatywna

przedstawiciele i ich myśli
Janusz Bielski Akademia Humanistyczna w Pułtusku Antypedagogika Kilka uwag o genezie i istocie antypedagogiki Kultura ludzka jest w nieustannym napięciu miedzy siłami fundamentalizmu i siłami postępu dążącymi do przemian. Pedagogika, a szczególnie pedagogika adaptacyjna, która jest z natury tradycyjna i często zobowiązana przez władzę do legitymizowania określonego ładu społeczno-politycznego i do indoktrynacji, staje się czynnikiem konserwatywnym. Postęp w...

plik docx

Heterozja

Rolnictwo

Heterozja-wiekszy wigor mieszańców szczególnie jeśli dotyczy ich wzrosty, przeżycia i płodności w porównaniu z organizmami rodzicielskimi. Heterozja dotyczy zawsze wyższej heterozjy gotyczności. Heterozja generatywna- powiększenie organów generatywnych tj. kwiatostan nasion owoców  

plik odt

Normy biologiczne

Normy biologiczne.Normy rozwojowe
Rozwój biologiczny oceniamy na podstawie fenotypowych charakterystyk danego osobnika,które są determinowane genetycznie w sposób ilościowy. Genotyp nie określa jednoznacznie fenotypowego wyglądu osobnika, lecz wyznacza zakres tzw. normy reakcji. NORMA REAKCJI to zdeterminowany genetycznie zakres reakcji fenotypowych danego genotypu, uzewnętrzniający się w postaci różnych fenotypów w wyniku współdzia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,