plik doc

Resocjalizacja

Dość obszerne wykłady z podstaw resocjalizacji
Wykład 1 Pedagogika resocjalizacyjna – dyscyplina teoretyczna i praktyczna zajmująca się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, czyli tą kategorią osób, które z różnych przyczyn wykazują objawy demoralizacji, nieprzystosowania, paraprzestępczości i przestępczości. Wychowanie – proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych i osobowości zgodnie z wcześniej przyjętym ideałem pedagogicznym...

plik doc

Resocjalizacja- na egzamin

Ściąga na resocjalizację
Resocjalizacja- to odmiana procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia w społ czyni ją uspołecznioną, samodzielną i twórczą czyli powtórnie przystosowaną. Przez proces resocjalizacji rozumiemy oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społ w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej. Resocjalizacja jest to proces wtórnej resocjalizacji ponownego nabywania umiejętności, pełnienia...

plik doc

interdyscyplina w edukacji

interdyscyplina w edukacji
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Kierunek: Pedagogiczny Specjalność: Resocjalizacja klasa I gr. 2 Agata Kościelak ISTOTA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI O EDUKACJI Szczecin 2008 Spis treści :       Co to jest interdyscyplina?       dziedziny wychowania       cele diagnozy interdy...

plik doc

wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej wykłady

notatki z wykładów wdpr
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- to dyscyplina naukowa która zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej zajmuje się problemami osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji. Adresatem są osoby które: -wykazują objawy niedostosowania społecznego, wykolejenia a nawet przestępczości -osoby u których proces socjalizacji i wychowania nie powiódł się -osoby manifestujące szereg utrwalonych zachowań szkodliwych (ekster- i internalizacyjnych) uznawanych w danej społecz...

plik doc

Kuratela Sądowa

Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Praca Zaliczeniowa z przedmiotu „Resocjalizacja w środowisku otwartym” Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej       Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości, kt...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,