plik docx

pielęgniarstwo

zagrożenia w pracy pielęgniarki i ich eliminowanie

W pracy pielęgniarki DPS -u jak we wszystkich innych jednostkach medycznych jest wiele zagrożeń zawodowych .Pielęgniarki każdego dnia są eksponowane na czynniki szkodliwe i niebezpieczne.                                                                                                                                Do  podstawowych należą :

Zagrożenia...

plik doc

Badanie czasu pracy

badanie czasu pracy
BADANIE CZASU PRACY Mierzenie czasu pracy w celu ustalenia zadań roboczych stosowano już w XVIII w. we Francji i Anglii. Dokonywano tych badań dla całego cyklu pracy określonego wyrobu. Pomiary czasu pracy były dokonywane dla ustalenia normy pracy. Metodę analizy do techniki pomiarów czasu pracy wprowadził F. Taylor, który mierzył czas trwania poszczególnych operacji i ruchów roboczych. Otrzymywał średni czas trwania czynności oraz mógł eliminować elementy zbędne. Wadą...

plik doc

Postępowanie pielęgniarki w przypadku narażenia na zakażenie wirusem HIV po zakłuciu zainfekowanym sprzętem medycznym.


TEMAT : Opisz postępowanie pielęgniarki w przypadku narażenia na zakażenie wirusem HIV po zakłuciu zainfekowanym sprzętem medycznym. Pielęgniarki i pielęgniarze z racji swojego zawodu są narażeni praktycznie każdego dnia na zakażenie wirusem HIV. Ryzyko zakażenia istnieje na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem lub w wyniku kontaktu błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z potencjalnie zakażoną krwią, tkankami, płynami ustrojowymi pacjenta. Innym materiałem zakaźnym mogą być: n...

plik doc

szpital jako instytucja społeczna

szpital jako instytucja społeczna- socjologia
Szpital jako instytucja społeczna SZPITAL - jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej . Misja : - ratowanie, przywracanie i poprawianie zdrowia ludności, w efekcie prowadzonej działalności leczniczej, profilaktycznej oraz poprzez ukierunkowywanie pacjentów na zachowania prozdrowotne. CELE: - Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, - otoczenie ws...

plik pdf

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.

Dz. U. 102 poz. 651 z 19.05.2010r.
Dziennik Ustaw Nr 102 — 8460 — Poz. 651 651 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustaw...

plik doc

Temat: Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów psychozy poporodo

W przekazie międzypokoleniowym oraz w środkach masowego przekazu macierzyństwo jest często ukazywane jako bardzo radosne doświadczenie. Z najnowszych badań wynika jednak, że dla wielu kobiet ciąża, poród oraz macierzyństwo nie jest tak wspaniałym przeżyciem jak pokazują nam media i jak powszechnie się sądzi. Od urodzenia dziecka wszystko zmienia się w życiu młodej matki, rodziny, i to nieodwracalnie. Nie zawsze kobieta dowiadując się o tym, że zostanie matką jest na to przygotowana. Wiad...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Opis funkcjonowania domów małego dziecka
DOMY MAŁEGO DZIECKA Rodzaj placówki przedszkolnej opiekuńczo- wychowawczej przeznaczony zasadniczo dla dzieci w wieku 0-3 lat. W niektórych placówkach nawet do 10 rż. W niektórych przypadkach mogą w nim przebywać matki, przyjmowane od 7 msc ciąży na ok. pięciomiesięczny okres pobytu. Warunkiem pobytu małoletnich matek jest podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Liczba m...

plik doc

PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM

UZBŁ
VI. PRZEDSTAW STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD UCZNIEM. Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu (np. standardem jest, że każdy współcześnie wytwarzany telewizor wyświetla kolory) czy ludzkiego zachowania (norma kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu. [1]       Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania ( higienistka szkolna) pr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,