plik doc

Badnia fizykalne

Notatki z badań fizykalnych gotowe na egzamin
Badanie fizykalne czyli całościowa ocena stanu pacjenta ma na celu ocenę stanu zdrowia, rozpoznanie patologii i postawienie wstępnej diagnozy. BADANIE FIZYKALNE:       podmiotowe – wywiad       przedmiotowe – badanie objawów obiektywnych za pomocą zmysłów i technik TECHNIKI       Obserwacja – obserwowanie skóry w celu wykrycia zmian       Obmacywania – dotyk, kształt narządu,...

plik doc

Badnia fizykalne

Badanie fizykalne narządu wzroku i słuchu
UCHO       Wywiad - czy dobrze słyszy, uwarunkowania genetyczne, czy doznał urazu, czy w środowisku występują czynniki szkodliwe, jakie leki zażywa, czy występuje ból ucha, ropa       Obserwacja i palpacja - zniekształcenia, guzki - uszkodzenia skóry - ból - ocena wrażliwości na ucisk wyrostka sutkowego       Badanie otoskopowe - błony bębenkowe – prawidłowa perłowo – szara, perłowo – biała...

plik pdf

wywiad i badanie fizykalne


Wywiad i badanie fizykalne Pielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski Co to jest badanie fizykalne? Określenie "fizykalne" mówi, Ŝe informacje potrzebne do postawienia rozpoznania uzyskiwane są przez lekarza, bądź inny personel medyczny, za pomocą oglądania, opukiwania, osłuchiwania i palpacji (obmacywania) pacjenta Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu? Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju metod diagnostycznych takic...

Ostatnie wyszukiwania