plik doc

Badnia fizykalne

Notatki z badań fizykalnych gotowe na egzamin
Badanie fizykalne czyli całościowa ocena stanu pacjenta ma na celu ocenę stanu zdrowia, rozpoznanie patologii i postawienie wstępnej diagnozy. BADANIE FIZYKALNE:       podmiotowe – wywiad       przedmiotowe – badanie objawów obiektywnych za pomocą zmysłów i technik TECHNIKI       Obserwacja – obserwowanie skóry w celu wykrycia zmian       Obmacywania – dotyk, kształt narządu,...

plik doc

Badnia fizykalne

Badanie fizykalne narządu wzroku i słuchu
UCHO       Wywiad - czy dobrze słyszy, uwarunkowania genetyczne, czy doznał urazu, czy w środowisku występują czynniki szkodliwe, jakie leki zażywa, czy występuje ból ucha, ropa       Obserwacja i palpacja - zniekształcenia, guzki - uszkodzenia skóry - ból - ocena wrażliwości na ucisk wyrostka sutkowego       Badanie otoskopowe - błony bębenkowe – prawidłowa perłowo – szara, perłowo – biała...

plik doc

fizyka - wprowadzenie, istota fizyki

fizyka
Wykład 1       Wprowadzenie       Istota Fizyki Główny cel - poszukiwanie i poznawanie podstawowych praw przyrody, od których zależą wszystkie zjawiska fizyczne. Historia nauki  coraz głębsze poziomy pojmowania ale podstawowe prawa oraz teorie na kolejnych poziomach coraz prostsze i coraz ich mniej. Przykład: jak przebiegał rozwój nauki o elektryczności i magnetyzmie, która ma tak fundamentalne znaczenie dla nas dzisiaj (elektronika, telekomunika...

plik doc

fizyka, termodynamika, dynamika

fiza
1 Ruch liniowy i obrotowy. Prędkość liniowa i kątowa. Przyspieszenie liniowe i kątowe oraz dośrodkowe. V=ds./dt A=dv/dt=d2s/dt2 V chwilowe= lim(t->0) V/t A chwilowe= lim(t->0) a/t Ruch obrotowy: kąt  - droga kątowa,  - prędkość,  - przyspieszenie =d/dt =d/dt=d2/dt2 =o+t =ot+t2/2 v=r v=2r/T f=1/T (v-prędkość liniowa, f- częstotliwość, T-okres) s=r* (s-długość łuku, r-promień, -kąt w RAD) Przyspieszenie dośrodkowe: a=v2/R= -2r 2. Zasady dynamiki Ne...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

Ostatnie wyszukiwania