plik doc

Biologia medyczna - zagadnienia 1 semest fizjoterapia

żrodło: wykłady, książki oraz internet - opracowany niemal komplet wymaganych zagadnień - wyszukanie i opracowanie własne
1. Pierwiastki stanowiące 98% masy żywych organizmów to: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, wapń. 2. Co ogranicza rozmiar komórek. Rozmiar komórek jest ograniczony przez stosunek powierzchni do objętości, co umożliwia szybki transport cząsteczek do Komorek i na zewnątrz. 3. Organizmy eukariotyczne i prokariotyczne – podobieństwa i różnice. Struktura Prokariotyczne...

plik pdf

Fizjoterapia Pediatryczna J.Tecklin

Fizjoterapia Pediatryczna
FIZJOTERAPIA PEDIATRYCZNA JAN STEPHEN TECKLIN SPECJALISTA FIZJOTERAPII PROFESOR NADZWYCZAJNY ODDZIAŁ FIZJOTERAPII PRZY BEAVER COLLEGE GLENSIDE, PENNSYLVANIA ORAZ CZTERNASTU WSPÓŁAUTORÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZYLI: DR MED. MICHAŁ LEBIEDOWSKI LEK. JACEK STĘPIEŃ WARSZAWA WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL J. B. LIPPINCOTT COMPANY Pamięci mej Matki, Natalii Rosen Tecklin 20 sierpnia 1925 — 28 lutego 1992 Przedmowa Bardzo życzliwe przyjęcie przez środowisko pie...

plik doc

Notatki na egzamin z fizjologii - głównie fizjoterapia, 1 rok

Kilka zagadnień opracowanych dla studentów fizjoterapii na kolokwia z fizjologii.
FIZJOLOGIA I. BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO 1. Podział układu nerwowego Układ nerwowy dzieli się na dwie części: ośrodkową i obwodową. Ośrodkowy układ nerwowy to mózgowie i rdzeń kręgowy – struktury leżące wewnątrz czaszki i kanału kręgowego, otoczone i chronione trzema łącznotkankowymi oponami: miękka , pajęczą i twardą oraz znajdującym się w przestrzeni podpajęczynówkowej płynem mózgowo-rdzeniowym....

plik pdf

fIZJOTERAPIA W UKŁADZIE RUCHU

FIZJOTERAPIA UKŁADU RUCHU
7 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej, charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci. dzykostnych i glistowatych. W miarę postępu choroby proces zapalny obejmuje coraz większą liczbę stawów w kierunku o...

plik doc

fizjoterapia w chorobach ukladu oddechoweo

fizjoterpia w chorobach układu oddechowego
Adam Rosławski Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego Fizjoterapia odgrywa ważną ro1ę w leczeniu chorób układu oddechowego. Jej celem jest nie tylko wyleczenie lub zahamowanie postępu procesu chorobowego, lecz również niedopuszczenie do powstania niewydolności oddechowej w następstwie przebytej choroby. Fizjoterapia w chorobach płuc polega na stosowaniu specjalnych ćwiczeń oddechowych i zabiegów fizykalnych mających za zadanie korekcję zabu...

plik doc

fizjoterapia w chorobach ukladu oddechoweo

fizjoterpia w chorobach układu oddechowego
Adam Rosławski Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego Fizjoterapia odgrywa ważną ro1ę w leczeniu chorób układu oddechowego. Jej celem jest nie tylko wyleczenie lub zahamowanie postępu procesu chorobowego, lecz również niedopuszczenie do powstania niewydolności oddechowej w następstwie przebytej choroby. Fizjoterapia w chorobach płuc polega na stosowaniu specjalnych ćwiczeń oddechowych i zabiegów fizykalnych mających za zadanie korekcję zabu...

Ostatnie wyszukiwania