plik doc

psychologia formanski


mgr psych. Jacek Formański Podręcznik dla szkót medycznych Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL ? Copyright by Jacek Formański 1998, 2000, 2003 ? Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2000, 2003 SPIS TREŚCI Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione....

plik doc

1. Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej

Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi,Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego krwi,Powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego,Diagnostyka,Leczenie
      Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej na podstawie dostępnej literatury 1.1. Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi       Mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze krwi są niezmiernie złożone. Prawidłowe zabezpieczenie w krew tkanek...

plik doc

fizjologia egzamin pytania

pytania
FIZJOLOGIA - funkcja móżdżku - funkcja dróg pozapiramidowych - przebieg dróg piramidowych - ośrodki i funkcje międzymózgowia - białka mięśniowe i typy włókien - "elektryczny" skurcz mięśnia - hemodynamika serca - rodzaje skurczu mięśni - przystosowanie układu krążenia do wysiłku - testy wysiłkowe stosowane w rehabilitacji - wymienić i funkcje nerwów czaszkowych - wskaźnik barwny (czy coś takiego) - deflection point 1.funkcja nerwów czaskowych (tu trzeba wied...

plik doc

egzamin z automatyki

pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wyjaśnij pojęcia: Sygnał –Sygnałem w automatyce nazywamy dowolną wielkość fizyczną, będącą funkcją czasu i wykorzystywaną do przenoszenia informacji. Informacja może być zawarta w wielkości lub kształcie przebiegu sygnału. Sygnałem może być prąd, napięcie, częstotliwość, ciśnienie, wydatek, przesunięcie liniowe i kątowe, wartość siły. Sygnał to inaczej nośnik informacji. Sygnały znormalizowane:...

plik doc

Fizjologia egzamin


FIZJOLOGIA- EGZAMIN 1. HOMEOSTAZA I MECHANIZMY JEJ KONTROLI. Homeostaza- dynamiczna równowaga czynnościowa ustroju. Organizm mimo zmieniających się warunków otoczenia posiada mechanizmy zabezpieczające stałość podstawowych parametrów fizyko- chemicznych środowiska wewnętrznego np.:       Stałość składu jonowego( izojonia)       Stałość pH( izohyrdia)       Nawodnienie organizmu(izoydremia)       Stałość temp   &n...

plik doc

eutanazja

eutanazja
WSTĘP       Przedmiotem poniższej pracy jest problematyka eutanazji. W dysertacji tej wyjaśniony zostanie sam termin „eutanazja”, o czym traktował będzie rozdział pierwszy. Znajdzie się w nim również krótki rys historyczny tego zagadnienia, oraz charakterystyka pojęć pokrewnych. Kolejne rozdziały poświęcone zostaną przede wszystkim sposobowi regulacji „eutanazji” w systemie prawa polskiego oraz w wybranych państwach na świecie. Natomiast w...

plik doc

Psychologia-ćw

Referacik na ćwiczenia z psychologii
Katarzyna Wojtyła gr. V Temperament Nie istnieje jednoznaczne rozumienie pojęcia "temperament". Poszczególni twórcy teorii i wpływowi badacze różnorodnie interpretują to słowo. "Temperament odnosi się do względnie stałych cech osobowości, występujących u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mających swoje odpowiedniki w świecie zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy neurobiochemiczne, temperament podlega powolnym...

plik doc

Definicja prawa


Co to jest prawo? Prawo- to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu. Prawo wyznacza wzorce zachowań, które powinny być respektowane przez społeczeństwo i określa zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Prawo dzieli się na gałęzie prawa, które zawierają normy prawne do siebie podobne i regulują podobne stosunki społeczne. Trzy podstawowe gałęzie prawa:  ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,