plik doc

Fizjologia

tematy prac samokształceniowych
TEMATY PRAC SAMOKSZKSZTAŁCENIOWYCH Z FIZJOLOGII:       Pamięć.       Uczenie się.       Mowa.       Asymetria półkul mózgowych.       Sen       Wpływ niskiego stężenia potasu na organizm.       Wpływ niskiego stężenia witamin na organizm.       Zespół bezdechu podczas snu.       Wpływ wysiłku fizycznego na or...

plik pdf

fizjologia skrypt

fizjologia- skrypt studencki
Właściwości fizykochemiczne krwi oraz jej funkcja. pH krwi jest dość stabilne wynosi 7,34 dzięki buforowi węglanowemu, fosforanowemu, białczanowemu krew jest dobrym przewodnikiem prądu lepkość krwi jest większa od lepkości wody i przez to płynie wolniej napięcie pow. krwi jest mniejsze od napięcia powierzchniowego wody (w związku z tym krew lepiej się pieni) lepkość i napięcie pow. wpływają na transport ciężar elementów morfotycznych 1,095-1,101 ciężar osocza 1,...

plik doc

FIZJOLOGIA

? WYZNACZANIE SPOCZYNKOWEJ WENTYLACJI MINUTOWEJ PŁUC(MV) , ? MAKSYMALNEJ DOWOLNEJ WENTYLACJI PŁUC (MVV) ? REZERWY ODDECHOWEJ (BR) ? ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA REZERWY ODDECHOWEJ
      WYZNACZANIE SPOCZYNKOWEJ WENTYLACJI MINUTOWEJ PŁUC(MV) ,       MAKSYMALNEJ DOWOLNEJ WENTYLACJI PŁUC (MVV)       REZER...

plik doc

Patofizjologia niedokrwistości


PATOFIZJOLOGIA NIEDOKRWISTOŚCI Powstawanie, budowa i funkcja krwinek czerwonych Proces powstawania krwinek czerwonych (erytropoeza) jest zjawiskiem wieloetapowym, przebiegającym początkowo w pęcherzyku żółtkowym i wątrobie płodu, a następnie w szpiku kostnym. W miarę upływu lat, szpik czerwony, odpowiedzialny za powstawanie krwinek, jest stopniowo wypierany przez tkankę tłuszczową i zastępowany tzw. szpikiem żółtym. Po 30 roku życia czynność krwiotwórcza zachowana jest jedynie w kościach...

plik doc

Fizjologia zwierząt- uklad pokarmowy

Notatka z fizjologii Krzymowskiego.
Pokarmowy Potencjały spoczynkowe i czynnościowe w m. gładkich przewodu pokarmowego Aktywność ruchowa przełyku Cykle czepcowo ? żwaczowe (omówienie z rysunkami) Akt przeżuwania Czynności wątroby Motoryka jelita grubego Oddawanie kału Aktywność wydzielnicza przewodu pokarmowego Regulacja wytwarzania soków trawiennych u ptaków Hormony trzustki Żółć- wątroba Trawienie białek w jelicie Procesy wchłaniania w jelicie grubym Rola bakterii i pierwot...

plik doc

Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy

Notatka z fizjologii zwierząt Krzymowskiego.
WYDALNICZY Nerki Właściwości moczu ostatecznego Regulacja czynności nerek Wydalanie moczu ROZRODCZY Dojrzałość płciowa Wytwarzanie i budowa plemników Dojrzewanie plemników w najądrzach Hormony gonad Regulacja procesów rozrodczych Wydalanie i regulacja wodno mineralna Dodatkowe hormony płciowe Ruja Cykl rujowy (płciowy) Kopulacja Ciąża Błony płodowe Łożysko Poród Budowa nerek Budowa makroskopowa Są położone w jamie brz...

plik doc

Fizjologia roslin

Fosfor
FOSFOR Forma pobierania Pobieranie w postaci jonów kwasu ortofosforowego (postać utleniona). Przyswajalność zmienia się z pH gleby, zawartości żelaza, glinu i manganu. Organiczne związki fosforu dostępne dopiero po mineralizacji. Występowanie *nukleotydy (magazynujące i przenoszące energię ATP, UTP; transportujące wodór NAD, NADP, FAD) *kw nukleinowe (DNA, RNA)*estry fosforanowe cukrów (fruktozo- 1,6- difosforan) *fosfolipidy (lecytyna, kefaliny) *zapasowe zw fosforu (fityna) Rola *...

plik doc

Fizjologia roslin

ściąga
TRANSPORT ASYMILATÓW Donory (tk fotosyntetyzujące np. liście) -> akceptory= donory wtórne (tk zapasowe, np. bulwy, kłacza, kora, drewno) -> akceptory (tk wymagające organicznej substancji pokarmowej, np. korzenie, kwiaty, owoce, nasion Transport asymilatów w roślinach: a) transport bliski- odbywa się w tk niewyspecjalizowanych, jest powolny: export asymilatów z chloroplastów do cytoplazmy komórek miękiszowych, a następnie do tk przewodzących - przemieszczenie transportowanych z...

Ostatnie wyszukiwania