plik doc

finanse ściąga

postawowe pojęcia na finanse w formie poszerzonej ściągi
Finanse - ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi. Funkcje finansów: * stymulacyjna (hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej) * rozdzielcza: o ostateczna - gdy przy...

plik doc

finanse ściaga

finanse ściaga
I FINANSE *Definicje pojęcia finanse(5): 1)S.Bolland-FINANSE-to procesy i zjawiska pienieżne. Wniosek: „Tam gdzie nie ma pieniedzy, tam nie ma finansów”; Im więcej procesów i zjawisk pieniężnych, tym wieksza wiedza na ich temat. 2)Z.Fedorowicz-FINANSE-to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadz. I rozdyspon. zasobów pieniężnych. Wniosek: finanse są częścia gospodarki. Wniosek 2: system finansowy jest czescia systemu gspodarczego. Wniosek 3: nuaka finansów jes...

plik doc

finanse ściaga II

finanse ściaga
I Finanse : *Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gosp. i społeczną człowieka. *Przedmiotem nauki finansów są więc przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez Bank Centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne. Dopiero te zjawiska umożliwiają powst.innych zjaw.fin. Związanych z alokacją pieniądza, redystrybucją dochodu za pomocą pieniądza, operacje na giełdzie pap.wart., międ...

plik doc

finanse publiczne

finanse publiczne
FINANSE PUBLICZNE – to zasoby, które ma państwo – środki pieniężne, to środki finansowe będące w dyspozycji podmiotów publiczno prawnych. Będą to operacje finansowe podmiotów publiczno prawnych polegające na gromadzeniu dochodów, dokonywaniu wydatków, zarządzaniu przychodami i rozchodami na cele publiczne. W skład operacji finansowych wchodzi: zarządzanie długiem publicznym w tym finansowanie deficytu i zobowiązań angażujących środki publiczne. Funkcja alokacyjna – skłani...

plik doc

FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE P.Gaudemet – Finanse publiczne, S.Owsiak – Finanse publiczne, Teoria i praktyka E.Denek,J.Sobiech,J.Wolniak – Finanse publiczne J.Głuchowski – Polskie prawo podatkowe...

plik doc

finanse zadania

Proszę o pomoc w rozwiązaniu chociaż części z tych zadań, zadania potrzebuję na czwartek bez nich nie dostanę zaliczenia. Niestety finanse nie są moją dziedziną, w której czuję się dobrze dlatego będę wdzięczna za pomoc
1. Przeprowadzić amortyzację metodą liniową komputera o wartości początkowej 3.000zł nabytego 2.11.1999r. Stawka amortyzacji 25%. Podaj datę zakończenia naliczania amortyzacji komputera przyjmując, że przewidywany okres jego użytkowania wyniesie powyżej 1 roku. 2. Firma...

plik doc

finanse

finanse sciaga
Wykład I Istota pieniądza i gospodarki pieniężnej I. Typowe postaci i rodzaje pieniądza: 1) Pierwotną (w stosunku do towarowo-pieniężnej) formę gospodarstwa społecznego była gospodarka oparta na bezpośredniej wymianie i na dokonywanym w naturze podziale. Zasadniczą rolę odgrywała w niej produkcja na potrzeby własne co powodowało, że oszczędzanie przybierało również postać oszczędzania naturalnego. Gospodarka naturalna- operuje dobrami i usługami, które posiadają wartoś...

plik doc

link do materiałów na Finanse publiczne

materiały dla grupy Finanse Publiczne z Funduszy celowych na piątek!!!
PRACA NA FINANSE PUBLICZNE FUNDUSZE CELOWE PODAJE LINK: http://www.igwp.org.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//Maria/Roz_V_5_Fundusze_celowe.pdf proponuję, aby każdy wybrał sobie jeden z funduszy i go przygotował. Ja rezerwuję Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Pozdrawiam

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,