plik doc

Teoria stosunków międzynarodowych

Plik ten zawiera wszystkie notatki wykładowe z w/w przedmiotu
Opracowanie: Anna Hawrylak :] Wykłady z Teorii stosunków międzynarodowych SPIS TREŚCI: 1). Epistemologia stosunków międzynarodowych 2). Postrzeganie wizji rzeczywistości międzynarodowej 3). Historyczne przesłanki i geneza teorii stosunków międzynarodowych 4). Koncepcje teoretyczne dyscypliny 5, 6). Koncepcje teoretyczne i cząstkowe. Metody badania stosunków międzynarodowych 7). Realizm oraz neorealizm 8). Liberalizm...

plik doc

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej
Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej       Geneza pedagogiki porównawczej       Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna – przedmiot, zadania, funkcje, terminologia       Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie. Definicja według Okonia: "Poznając szkolnictwo zagraniczne dochodzimy do lepszego rozumienia...

plik pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf
Część I Pedagogika jako nauka Pojęcie pedagogiki jako nauki. Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki Stan i możliwości rozwój u pedagogiki ogólnej w Polsce Od tradycyjnej pedagogiki ogólnej ku nowym wyzwaniom dla badań nad podstawami edukacji Paradygmat pedagogiki instrumentalnej w Polsce Poza kryzysem tożsamości w kierunku pedagogiki personalistycznej Część II Pojęcia pedagogiki i pro...

plik docx

OSOBOWOŚĆ

PRACA

Marta Kowalska

PRiS gr IV

OSOBOWOŚĆ I JEJ ZAŁOŻENIA

         

                           Umysł człowieka jest z reguły nastawiony na badanie świata zewnętrznego, na interpretowaniu zjawisk obserwowanych przez człowieka a nie wewnętrznego...

plik doc

wychowanie w róznych epokach ściąga

wychowanie w różnych epokach ściąga taka sobie:)
Geneza i tradycyjne ujęcie wychowania estetycznego. Starożytna Grecja: *Niektórych poetów obdarzano szczególnym szacunkiem *Platon podkreślał wartość muzyki, poezji i jej wpływu na rozwój osobowości ( odgrywa znaczącą role w wychowaniu, jednocześnie przestrzegał przed złą sztuką ? która może być nosicielką kłamliwych mitów) *Wartość sztuki próbowano oceniać *Katharsis Arystotelesa ( oczyszczająca rola sztuki ) ? uwalnianie nadmi...

plik docx

wychowanie

dgsbh

WYCHOWANIE ? jest definiowane w znaczeniu szerokim i wąskim.

Znaczenie szerokie ? to przygotowanie człowieka do zadań jakie stawia przed nim cywilizacja. Inne definicje określają wychowanie jako proces osiągania optymalnego rozwoju osobowości. Inne koncepcje określają wychowanie jako rodzaj ludzkiej działalności, która polega na wywoływaniu zmian osobowości. Ostatnie koncepcje uznają, iż wychowani...

plik doc

Koncepcja poznawcza w uczeniu się

Referat na temat: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju.
TEMAT A: Wybierz i scharakteryzuj jedno z podejść psychologicznych, które jest według Ciebie najskuteczniejsze dla Twojego rozwoju. W trakcie rozwoju psychologii pojawiały się różne sposoby myślenia o możliwości wyjaśniania zachowania człowieka. Niektóre koncepcje starają się wyjaśniać zachowanie instynktami i popędami będącymi "mechanizmami psychiczn...

plik doc

toria wych

pytania i odp teoria wych prof.A.Szerlag
1. Koncepcje pedagogiczne: Korczaka, Neilla i Kamińskiego, porównać, wymienić podobieństwa i różnice. 2.Co wpływa na efektywność kary w procesie wychowania. Czy postawa, wartości wychowanka oraz osoba karającego są ważne w tym procesie 3.Proces wychowania w teorii osobowości regulacyjnej 4. Użyteczność metod perswazyjnych? Czy metafora może wychowywać? 5. Jaki wpływ ma środowisko życia wychowanka na przyjmowanie i realizowanie wychowania...

plik pdf

Pedagogika Penitencjalna

Wykłady z zakresu pedagogiki penitencjalnej
WYKŁAD 2. Pedagogika penitencjarna Kara pozbawienia wolności i jej cele Koncepcja kary kryminalnej  wg. Zachariego (początek XIX w.)  wg. L.Lernell’a (1977r.) Koncepcja kary kryminalnej wg. Zachariego:  bezwzględne lub absolutne – kara jest celem samym w sobie bo czyn musi być karą  względne lub relatywne – kara jest instrumentem, środkiem do realizacji celów użytych dla jednostek lub dla społeczeństwa jako całości, kara jest uzasadniona wtedy...

plik docx

filozofia

zagadnienia z filozofii rok pierwszy.

1. co wyróżnia i jakie problemy obejmuje poznanie filozoficzne? poznanie filozoficzne obejmują pytania o istnienie i istotę badanych przedmiotów, co tzn, że przedmioty 'istnieją', w jaki sposób istnieją? Nauki szczegółowe stosują metody poznawcze, korzystają ze źródeł poznania, natomiast filozofia zadaje pytania: dlaczego zachodzą błędy poznawcze, jak można się przed nimi uchronić?Nauki szczegółow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,