plik doc

Praca zaliczeniowa z filozofii pielęgniarstwa

Notatka dotyczy filozofii pielęgniarstwa polskiego
            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Instytut Medyczny Kierunek: Pielęgniarstwo Pomostowe                                           Praca zaliczeniowa z Filozofii                   &nb...

plik doc

historia filozofii

podstawowe pojęcia
1. Filozofia-umiłowanie mądrości -filia-mądrość -sofos-mędrzec fija-miłość Filiosofos- miłośnik mądrości 2. źródła filozoficzne: -zdziwienie, zdumienie -redukcja instynktów -zastanawianie się nad śmiercią -pytanie o sens życia -wątpienie -doświadczanie zła i cierpienia 3.Podział filozofii -etyka (nauka o moralności, o dobru i złu moralnym) posługując się samym rozumem -logika (nauka o poprawnym rozumowaniu) -metafizyka (nauka o bycie jako bycie, jego wewnęt...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

plik doc

biurokracja m. webera

charakterystyka biurokracji wg maxa webera
Biurokracja wg Maxa Webera Niemiecki socjolog, religioznawca, historyk, ekonomista, prawnik; prof. uniwersytetów w Berlinie, Fryburgu Bryzgowijskim, Heidelbergu i Monachium. Starał się nadać naukom społecznym ścisły charakter, dopracowywał metodologię oraz język nauk społ., prowadził szeroko zakrojone badania historyczno - porównawcze, np. nad genezą kapitalizmu. Wywarł wielki wpływ na współczesną socjologię. Opublikował: Etyka protestancka a duch...

plik doc

Wizja społeczeństwa idealnego

referat z filozofii
PLATON Filozof grecki (427-377r.p.n.e.), żyjący w czasach rozkwitu Aten w atmosferze najwyższej kultury starożytnej. Pochodził ze znakomitego arystokratycznego rodu. Na czele jego filozofii stało pojęcie idei, duszy i dobra. Żył w czasach demokracji ateńskiej. Zwrócił uwagę na coraz bardziej pogłębiające się nierówności społeczne. Był bardzo krytyczny wobec ateńskiego ustroju, dlatego też pragnął stworzyć wzorzec idealnego państwa, opartego na sprawiedliwości oraz porz...

plik doc

prawoznawstwo

zagadnieniea ze wstępu do prawoznawstwa
PRAWOZNAWSTWO ? nauka o prawie. PRAWO ? zespół reguł zachowania, niezależny od sposobu ich powstawania oraz wyrażenia, których cechą charakterystyczną jest to iż są one zagrożone stosowaniem przymusu ze strony państwa. Trzy płaszczyzny prawa: -> teoria prawa (stosowanie prawa, wykładniki prawa) -> dogmatyka prawa -> filozofia prawa (co to jest prawo, jakie są rodzaje prawa) Cechy prawa: terytorium,...

plik doc

Odmiana rzeczownika

odmiana rzeczownika w jezyku polskim
Rzeczowniki są to wyrazy samodzielnie nazywające, odmienne przez przypadki i liczby, mające natomiast stały i określony rodzaj. Nazywają osoby (człowiek, dziecko, król, pisarz), istoty żyjące (drzewo, muchomor, pies), przedmioty (biurko, długopis, fabryka, dolina), zjawiska (burza, deszcz) i pojęcia abstrakcyjne (smutek, uciecha, sukces, miłość). Do rzeczowników zalicza się także nazwy czynności (czytanie, mowa), cech (biel, starość) i liczb (jedynka, pi...

plik doc

WOK - Rafał Augustyn

Streszczenie kilku wykładów Rafała Augustyna z wiedzy o kulturze.
Wykład 1) Co to jest tradycja? Co to jest kultura? Wszystko, co jest przekazane nie w genach? Czy istnieje intuicyjne poczucie Boga? Zdaniem Rolanda tak ? ?uczucie oceaniczne?, zdaniem Freuda nie, chociaż akurat sam Freud bawił się mistyką i kabałą. Szacki ? tradycja rozumiana: Czynnościowo ? utrwalanie wzorów zachowań (jak?) Przedmiotowo ? analiza, co jest tradycją (co?) Podmiotowo ? prywatny stosunek (co dl...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,