plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych. Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logik...

plik doc

Filozofia- egzamin


FILOZOFIA PYTANIE 1. Rozwój i powstanie filozofii. Filozofia jako nauka. FILOZOFIA = umiłowanie mądrości (z grec.) FILEO + SOPHIA miłość, kochanie, lubię, miłuje + mądrość Przedmiot filozofii FILOZOFIA to nauka o tym co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, czyli we wcześniejszych okresach: NORMY MORALNE, BÓG I DUSZA, PRZYRODA. Przedmiotem filozofii był na początku ŚWIAT RZECZYWISTY, później zawężony do myśli ludzkich o świecie. Filozofia na początku nie była uznawana...

plik rtf

filozofia


1. Początki i rozwój myśli filozoficznej. Filozofia w ujęciu potocznym i naukowym Określenie to pochodzi od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego VI w p n e . Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. W uproszczenimożna powiedzieć że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: natura istnienia i rzeczywistości, prawdy Słowo filozofia oznacza w różnym tłumaczeniu ,,miłość mądrości,, , ,,miłośnik mądrości,, lub ,,umiłowanie mądrości...

plik doc

Filozofia wykłady

Notatki z filozofii
Wykład 1 Literatura:       „Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki       „Historia Filozofii” – Tatarkiewicz       „Filozofowie o godnym życiu” – Bukowski Konsultacje – 240 Biblioteka, Egzamin ustny – 3 pytania: 3-4 wykłady – najwięksi filozofowie i kierunki, pytania filozofii – 1 pytanie 2 wykłady – dedukcja, indukcja – 1 pytanie 3-5 wykładów – filozofia współczesna – 1 pytanie A priori – coś, co niezależne od dośw...

plik doc

historia filozofii

podstawowe pojęcia
1. Filozofia-umiłowanie mądrości -filia-mądrość -sofos-mędrzec fija-miłość Filiosofos- miłośnik mądrości 2. źródła filozoficzne: -zdziwienie, zdumienie -redukcja instynktów -zastanawianie się nad śmiercią -pytanie o sens życia -wątpienie -doświadczanie zła i cierpienia 3.Podział filozofii -etyka (nauka o moralności, o dobru i złu moralnym) posługując się samym rozumem -logika (nauka o poprawnym rozumowaniu) -metafizyka (nauka o bycie jako bycie, jego wewnęt...

plik doc

Filozofia EGZAMIN

Miłość i nienawiść w ujęciu Schellera. Postawa etyczna i religijna u Kierkegaarda. Czy istnieje absolutny obowiązek wobec boga? Egzystencjalizm ateistyczny. Problem wolności w życiu człowieka. (Sartre) Kategoria Maski, Twarzy i Zasłony Tischner; Koncep
2.Miłość i nienawiść w ujęciu Schellera. Miłość ? jest aktem pozytywnym, kieruje się wartościami wyższymi i sama je tworzy. Jest twórcza ? kieruje się na przedmioty którew mją jakąś wartość. Człowiek jest przedmiotem miłości. Nie możemy j...

plik doc

Filozofia

Filozofowie i ich poglądy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Empedokles, Anaksagoras, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles, oraz filozofowie średnioweicza.
Filozofia- etymologia z gr. Phileo- przyjaźń, miłość; Sophia- mądrość. Filozofia to umiłowanie mądrości. Początek filozofii przypada na VI w. p. n. e. Pitagoras- matematyk, filozof. Jako pierwszy powiedział o sobie, że jest filozofem- poszukiwaczem mądrości. Powiedział, że to bogowie posiadają mądrość a ludzie mogą tylko próbować do...

plik doc

notatki z wykładów z filozofii

To są moje notatki z wykładów z filozofii, test zdałam na 4,5 więc może się jeszcze komuś przydadzą
Filozofia = philein- miłość, umiłowanie, sophia – mądrość Tales z Miletu – twórca filozofii, żył w VII, VI w. p.n.e. zerwał z mitologiczno- religijnym tłumaczeniem początku rzeczywistości. Co było na początku szukał odpowiedzi na to pytanie w świecie przyrody. Posługiwał się doświadczeniem- to była podstawa poznawania, był empirystą, przez doświadczenie doszedł do wniosku. Pramateria z które...

plik rtf

Skąd w człowieku tyle zła

Filozofia człowieka, skąd w nas tyle zła?
Jak twierdził np. Thomas Hobbes, człowiek jest jedynie cząstką natury i tak jak ona podlega określonym regułom. Wszystkie nasze działania zależą więc od siły działających na nas bodźców to one stanowią źródło uczuć, takich jak pożądanie, wstręt, przyjemność, przykrość, miłość, nienawiść, nadzieja i strach. Co więcej, owe proste uczucia stają się później podstawą dla uczuć złożonych odnoszących się do etycznych kategorii dobra i zła. A zatem w takiej...

plik rtf

Skąd w człowieku tyle zła?

Filozofia człowieka
Jak twierdził np. Thomas Hobbes, człowiek jest jedynie cząstką natury i tak jak ona podlega określonym regułom. Wszystkie nasze działania zależą więc od siły działających na nas bodźców to one stanowią źródło uczuć, takich jak pożądanie, wstręt, przyjemność, przykrość, miłość, nienawiść, nadzieja i strach. Co więcej, owe proste uczucia stają się później podstawą dla uczuć złożonych odnoszących się do etycznych kategorii dobra i zła. A zatem w takiej perspektywie nie ma m...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,