plik doc

Filozofia ściaga - podstawy

Ściaga na temat pojęć z elementów filozofii
Filozofia ? jest to umiłowanie mądrości (filo ? lubię, miłuję); (sofia- mądrość) Przedmiotem badań filozofii SA zjawiska i byt. Filozofia jest nauką o tym, co najważniejsze i najcenniejsze dla ludzkości. Pod nazwą filozofia mamy do czynienia z całą rodziną filozofii, z różnymi kierunkami. Możemy, więc mówić o badaniu nad jedna z odmian ( dziedzin) filozofii. Historia filozofii, to historia popełniania nieustannych pomyłek i przezwyciężania ich....

plik doc

FILOZOFIA ŚCIĄGA

Wszystkie wiadomości potrzebne na egzamin.
2.Miłość i nienawiść w ujęciu Schellera.Miłość ? jest aktem pozytywnym, kieruje się wartościami wyższymi i sama je tworzy. Jest twórcza ? kieruje się na przedmioty którew mją jakąś wartość. Człowiek jest przedmiotem miłości. Nie możemy jej zdefiniować ale możemy ją naocznie uchwycić.Nienawiść ? kieruje się na wartości niższe. Kieruje się na wartości ku przedmiotom. Nienawiść wyklucza wartości wyższe, człowiek jest przedmiotem nienawiściMiłość jak i...

plik docx

Filozofia ściąga


1.Filozofia i jej działy. Filozofia- autonomiczna dziedzina wiedzy, która za pomocą wiedzy płynącej z doświadczenia i rozumowania, zmierza do wyjaśnienia ostatecznych przyczyn wszystkiego co istnieje. Światopogląd – zbiór przekonań o świecie, o człowieku, o życiu i społeczeństwie. Ideologia – zespół poglądów przyjmowanych przez jakąś grupę społeczną lub klasę w danych warunkach historyczno – społecznych. Współczesne działy wiedzy : Metafilozofia – (historia filozofii, metodologia filo...

Ostatnie wyszukiwania