plik doc

Czy bóg istnieje?, filozofia

czy bóg istnieje?
CZY BÓG ISTNIEJĘ? Istnienia Boga nie można ani udowodnić, ani nie można mu zaprzeczyć. Biblia mówi nawet, że musimy przez wiarę zaakceptować istnienie Boga: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępując bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (List do Hebrajczyków 11:6). Gdyby Bóg tego chciał, mógł...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik doc

filozofia zagadnienia egzaminacyjne


Pedagogika Uwr (dr G. Lubowicka) ? zagadnienia egzaminacyjne Pedagogika studia dzienne 5-letnie rok 2004/2005 STAROŻYTNOŚĆ NA CZYM POLEGA SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA WEDŁUG FILOZOFÓW STAROŻYTNYCH? Sokrates Istotą człowieka jest dusza i szczęście. Człowiek jest duszą, powinien doskonalić siebie, dbać o duszę. Być szczęśliwym to poznanie własnej duszy. Droga do szczęścia: - poznaj samego siebie - poznanie siebie to poznanie własnej duszy. Nie obchodzi nas poznanie innych, tego, co na...

plik doc

Filozofia

Historia filozofii
1. NARODZINY I NATURA FILOZOFII- narodziła się w Grecji z myślenia o rzeczywistości jako o jednym, jako o bycie, wśród Jonów, w tzw. epoce presokratejskiej, jej ojcem jest Tales z Miletu (VII w. p.n.e.). Powstała na skutek przejścia od mitu do logosu (rozumu). Narodziła się ze zdziwienia. Pierwszy słowa filozofia użył Pitagoras. Jest korzeniem kultury europejskiej. Uważano ją za naukę o rzeczywistości. Jak pierwsza powstała jońska filozofia przyrody. POJĘCIE FILOZOFII-...

plik doc

Filozofia, cw. semestr 1 zeszyt

Semestr 1, filozofia - cwiczenia. Przepisany zeszyt.
Stępień: Poznanie jest warunkiem i narzędziem sprawnego działania: czynności ludzkie są nieprzypadkowo skuteczne tylko dzięki odpowiedniemu poznaniu. Poznanie jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii osoby, jest sposobem bytowania: dzięki niemu człowiek przyswaja sobie świat, w którym żyje, rozszerza się o to co go transcenduje(przekracza). Poznanie jest faktem tak podstawowym, że aż trudno go określić, bowiem wtedy musi ono uj...

plik doc

filozofia

Filozofia ściaga
. 1.Koncepcje etyczne na przestrzeni wieków Sokrates : nazywany ojcem etyki; przedmiotem etytki jest powinność moralna ludzkiego działania. Utożsamia się z tym co jest człowiekowi należne ze względu na jego godność. Każdy człowiek powinien kierować się głosem sumienia. Do utworzenia systemu etyki prowadzi analiza sprawności moralnych, tj. cnót. Sokrates zastanawiał się czym jest ludzkie szczęście – najwyższa wartość moralna. Osiąga się je dzięki cnocie. Cnota utożsamiana...

Ostatnie wyszukiwania