plik odt

Antagoniści receptora angiotensynowego

Antagoniści receptora angiotensynowego
Antagoniści receptora angiotensynowego II są to związki blokujące receptory angiotensynowe typu I . Nie wpływają na biosyntezę angiotensyny II lecz nie dopuszczają do jej działania biologicznego. Pomimo innego mechanizmu działania, wywierają takie same skutki lecznicze jak inhibitory konwertazy angiotensyny. Do tej grupy leków leków należą losartan, kandesartan oraz kilka innych. Obydwie grupy leków stosuje się głównie w leczeniu nadcisnienia, chorobi...

plik ppt

Leki przeciwwymiotne

Nudności – nieprzyjemne uczucie potrzeby zwymiotowania, często z towarzyszącymi objawami wywołanymi przez pobudzenie układu nerwowego autonomicznego: bladość powłok skórnych, zimny pot, ślinotok, tachykardia i biegunka. Odruchy wymiotne – rytmiczne, męczące, spazmatyczne ruchy przepony i mięśni brzucha, pojawiające się obok nudności i często prowadzące do wystąpienia wymiotów. Wymioty – gwałtowne wyrzucenie znacznej objętości zawartości żołądka pr...

plik odt

Środki znieczulające

podział leków znieczulających farmakologia

ŚRODKI
ZNIECZULAJĄCE
OGÓLNIE
Wszystkie środki znieczulające ogólnie mają właściwość wywołania przejściowego, odwracalnego stanu zahamowania czynności życiowych komórek ośrodkowego układu nerwowego.
Stan znieczulenia ogólnego cechuje się utratą świadomości, zniesieniem bólu, blokadą autonomiczn&#...

plik doc

Proces leczenia oparty o analizę farmaekonomiczną

Zalety procesu leczenia opartego o analizę danych farmaekonomicznych
      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Praca zaliczeniowa z przedmiotu: EKONOMIKA ZDROWIA CEL PRACY: Przedstawienie i ukazanie zalet procesu leczenia, który oparty jest o analizę danych farmaekonomicznych. Tarnobrzeg 2011       Farmakoekonomika jest to nowoczesna dziedzina wiedzy obejmująca takie elementy jak: farmakologia , me...

plik doc

giełda farmako

zagadnienia na egzamin
1.Działania niepozadane po salicylanach? 2.Nitraty- jaki jest ich mechanizm dzialania 3.ktory lek jest czesciowym agonista receptorow opioidowych? 4.DN po lekach moczopędnych 5.Metotreksat - czym jest? ( jest antagonistą kw foliowego, i wywoluje mielotosycznosc) 6.oksytocyna - w jakich przypadkach nie mozna jej zastosowac ( identyczne odpowiedzi do tego sa w ksiazce na str 410) 7.opis KAT B lekow 8.jakie leki p /goraczkowe mozna stosowac u kobiet ciezarnych?...

plik docx

Farma

Farmakologia

W schemacie wyróżniono trzy stopnie intensywności leczenia w zależności od poziomu odczuwania bólu.

  1.  I stopień analgetyki nieopioidowe (+ ewentualnie lek wspomagający
plik docx

Pielegnowanie poloznicy

farms

PIELĘGNIARSTWO

  1. Cefalosporyny - wskazania do stosowania, zakres działania, działania niepożądane + Preparaty
  2.  Wymień i omów grupy leków stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca + Preparaty
  3. Wskazania do stosowania, działanie, działanie niepożądane leków moczopędnych + Preparaty

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,