plik doc

Farmakoterapia nowotworów

samokształcenie farmakoterapia nowotwrów
Farmakoterapia nowotworów Czym jest nowotwór? Nowotwory to grupa chorób powodująca nieprawidłowy rozwój tkanek organizmu w wyniku błędnych podziałów komórek wywołanych mutacjami. Zdrowy organizm kontroluje rozwój i mnożenie się komórek, dzięki czemu istnieje zawsze stała równowaga pomiędzy ich namnażaniem, a obumieraniem. Inaczej jest w przypadku rozrostów nowotworowych. Rozwój zmutowanych tkanek jest znacznie szybszy niż tkanek prawidłowych i nie...

plik doc

farmakologia

farma
FARMAKOLOGIA Wejściówki Ćwiczenie 1 1.Leki beta kardioselektywne (2) 2.Grupy leków zwiotczających 3.Objawy zatrucia wilczą jagodą Ćwiczenie 2 1.Działania niepożądane miejscowe glikokortykosteroidów 2.Hipoglikemia – leczenie 3.Leczenie osteoporozy Ćwiczenie 3 1.Wskazania do przetaczania krwi 2.Przeciwwskazania do stosowania heparyny drobnocząsteczkowej 3.Leki miejscowo hamujące krwawienie (3) Ćwiczenie 4 1.Działania niepożądane amiodaronu 2.Wskazania do stosowania nitro...

plik doc

fARMAKOLOGIA

pREPARATY LECZNICZE ANTYBIOTYKÓW
PENICYLINY       AMINOPENICYLINY Amoxicillinum natricum cum Kalii clavulanas       Amoksiklav       Augmentin       Taromentin Amoxicillinum trihydricum       Amotaks       Hiconcil       Ospamox Amoxicillinum trihydricum cum Kalii clavulanas       Amoksiklav       Augmentin Ampicillinum Natricum  ...

plik doc

Farmakologia Efekty pobudzenia układu parasympatycznego. Receptory w u

Efekty pobudzenia układu parasympatycznego. Receptory w układzie parasympatycznym. Parasympatykomimetyki bezpośrednie i pośrednie. Parasympatykolityki (atropina).
Efekty pobudzenia układu parasympatycznego. Receptory w układzie parasympatycznym. Parasympatykomimetyki bezpośrednie i pośrednie. Parasympatykolityki (atropina). Układ przywspółczulny, parasympatyczny, cholinergiczny - podukład autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialny za odpoczynek organizmu i poprawę trawienia. W up...

plik docx

farmakologia astma

wykład z farmakologii o astmie na pielęgniarstwo

Leki stosowane w terapii astmy

Astma

- przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i sub. Przez nie uwalnianych

- jest przyczyną nadkreatywności oskrzeli prowa...

plik doc

Farmakoologia

Notatki z 3 lat położnictwa z farmakologii
Definicja farmakologii nauka o właściwościach fizycznych i chemicznych leków, ich wpływie i mechanizmach działania na organizm, ich losach w ustroju, o ich zastosowaniu leczniczym i sposobie stosowania, działaniach niepożądanych, interakcjach i przeciwwskazaniach do stosowania leków Farmakokinetyka nauka o szybkości absorpcji i dyspozycji leków w ustroju, opierająca się na pomiarach stężenia leku w osoczu lub w moczu Lek (remedium, m...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,