plik doc

Farmakologia wiadomości wstępne

Wiadosości wstępne z farmakologii
FARMAKOLOGIA – nauka o lekach; nazwa pochodzi z greckiego Farmakon-lek i Logos- nauka, wiedza DRUG – w angielskiej terminologii – każdy związek działający farmakologicznie, który niekoniecznie jest lekiem w ścisłym tego słowa znaczeniu Farmakologia zajmuje się:       mechanizmami działania leków na organizm       działaniami leczniczymi i niepożądanymi       problemami losów leku w organizmie i wzajemnego...

plik docx

farmakologia astma

farmakologia

Leki stosowane w terapii astmy

Astma

- przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i sub. Przez nie uwalnianych

- jest przyczyną nadkreatywności oskrzeli prowadzącej do nawracających  epizodów św...

plik doc

Farmakologia

Część farmakologii
Farmakologia- to nauka o mechanizmach działania środków leczniczych na organizm. Zajmuje się wykrywaniem zmian jakie zachodzą w czynnościach organizmu pod wpływem oddziaływania różnych substancji oraz ustalaniem czy działają one leczniczo czy toksycznie. Bada także zależności jakie zachodzą pomiędzy nasileniem zmian a dawką i sposobem wprowadzania tych do organizmu. Farmakologia ogólna- nauka o ogólnych prawach rządzących działaniem leku i zasadach ich leczniczego stoso...

plik doc

farmakologia 2 wykład


FARMAKOLOGIA             9.10.07 Przepraszam za krzywe rysunki Antagonista – blokuje działanie agonisty Antagonizm kompetycyjny Antagonizm niekompetycyjny Typ allosteryczny – zmiana przestrzenna układu receptora. typ funkcjonalny (np. receptor adrenergiczny vs. cholinergiczny) typ fizjologiczny Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura: Oś Y – procent wchłaniania się danego leku; Oś X – czas; Chinina i aminofenozon to l...

plik doc

farmakologia 1

wyklady farmakologia
> LEKI DZIAŁAJĄCE NA AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY > > 1 Przekaźnikiem chemicznym w układzie cholinergicznym jest: > 2 1. adrenalina > 3 2. noradrenalina > 4 3. acetylocholina > 5 4. serotonina > > 2 Przekaźnikiem chemicznym w układzie adrenergicznym jest: > 3 1. adrenalina > 4 2. noradrenalina > 5 3. acetylocholina > 6 4. serotonina > > 3 Acetylocholina jest unieczynniana przez: > 4 1. AChe > 5 2. COMT > 6 3. MAO > 7 4. cAMP > > 4 Noradrenalina jes...

plik docx

farmakologia astma

farma

Leki stosowane w terapii astmy

Astma

- przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i sub. Przez nie uwalnianych

- jest przyczyną nadkreatywności oskrzeli prowadzącej do nawracających  epizodów świszcząc...

plik doc

motfina

farmakologia
MORFINA MORFINUM HYDROCHLORICUM - ampułki 0,01 g/1 ml, 0,02 g/1 ml MST CONTINUS - tabletki powlekane 0,01 g, 0,03 g, 0,06 g, 0,1 g, 0,2 g Farmakologia: Morfina jest alkaloidem opium wywołującym pierwotne efekty działania w ośrodkowym układzie nerwowym i w narządach zawierających mięśniówkę gładką. Lek działa przeciwbólowo, powoduje senność, euforię, zależną od zastosowanej dawki depresję oddechu, zahamowanie odpowiedzi stresowej nadnerczy (w wysokich dawkach), obniże...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,