plik doc

Farmakologia ogólna 1

Farmakologia Ogólna dla ratownictwa cz.1
Farmakologia ogólna Podstawowe pojęcia i zasady Co to jest farmakologia? Nauka o środkach leczniczych (lekach) i ich działaniu na organizm. Nazwa pochodzi od słów greckich pharmacon - lek, trucizna oraz logos - nauka Lek - środek leczniczy, któremu nadano odpowiednia postać i który się stosuje w zapobieganiu bądź leczeniu chorób ludzi i zwierząt Zadania farmakologii. Poszukiwanie nowych leków Poznanie działania i mechanizmu dzi...

plik doc

Farmakologia- wykład 3

II rok, prof.Prandota
FARMAKOLOGIA             16.10.07 Genetyczne uwarunkowania działania leków c.d. Niedobór dehydrogenazy alkoholowej (zaczerwienienie twarzy po małej dawce alkoholu – flush reaction; powstaje aldehyd octowy, rozszerzają się naczynia krwionośne, uderzenia gorąca) Inhibitory c.d. hLeki p- grzybicze (ketopronazol) hCyklosporyna hSok grapefruitowy (hamuje wchłanianie leków – zwiększa się ilość glikoproteiny P) Niewydolność wątroby...

plik doc

Farmakologia

II rok. wykład 4 prof. Prandota
Farmakologia             23.10.07 Przenikanie antybiotyków do tkanek: łatwo przenikają chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny; Gorzej przenikają benzylopenicylina, streptomycyna (SM); Bardzo słabo przenikają gentamycyna, polimyksyna; W stanie zapalnym opon mózgowo- rdzeniowych leki przenikają dużo łatwiej; bariera krew- mózg staje się łatwiej przepuszczalna; Chloramfenikol, cykloseryna (stosowana w leczeniu gruźlicze...

plik doc

farmakologia 6

wyklady
FARMAKOLOGIA 6.11.2007 Układ wegetacyjny (autonomiczny układ nerwowy): - układ współczulny (sympatyczny, adrenergiczny); - układ przywspółczulny (parasympatyczny, cholinergiczny). Sympatykotonia ? stan napięcia układu sympatycznego przy pobudzeniu receptorów ? i ß; Wagotonia ? działanie receptorów M, N1 i N2, pobudzenie nerwu błędnego (nervus vagus); Sztuczne pobudzenie nerwu błędnego można uzyskać przez ucisk gałek ocznych, ucisk na podstawę języka; Neuromediato...

plik doc

farmakologia 7

wyklady
FARMAKOLOGIA 6.11.2007 Układ wegetacyjny (autonomiczny układ nerwowy): - układ współczulny (sympatyczny, adrenergiczny); - układ przywspółczulny (parasympatyczny, cholinergiczny). Sympatykotonia ? stan napięcia układu sympatycznego przy pobudzeniu receptorów ? i ß; Wagotonia ? działanie receptorów M, N1 i N2, pobudzenie nerwu błędnego (nervus vagus); Sztuczne pobudzenie nerwu błędnego można uzyskać przez ucisk gałek ocznych, ucisk na podstawę języka; Neuromediato...

plik doc

farmakologia 8

wyklady
Farmakologia 23.10.07 Przenikanie antybiotyków do tkanek: łatwo przenikają chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny; Gorzej przenikają benzylopenicylina, streptomycyna (SM); Bardzo słabo przenikają gentamycyna, polimyksyna; W stanie zapalnym opon mózgowo- rdzeniowych leki przenikają dużo łatwiej; bariera krew- mózg staje się łatwiej przepuszczalna; Chloramfenikol, cykloseryna (stosowana w leczeniu gruźliczego zapalenia opon mózgowych) osiągają takie samo stężenie w mózg...

plik odt

farmakologia

przykladowy
FARMAKOLOGIA Sposoby podawania leków:       drogi enteralne – przez przewód pokarmowy:       per os-doustna (szybkość wchłaniania zależy od postaci leków, ukrwienia żołądka i jelit, pH, postaci leku);       doodbytnicza (wchłaniają się bezpośrednio do żyły głównej dolnej z pominięciem wątroby- nie są metabolizowane w wątrobie, działają silniej i szybciej niż doustne) ;       podjęzykowa -sublinguale...

plik doc

Farmakologia ogólna 2

Farmakologia Ogólna dla Ratownictwa Medycznego cz.2
Leki p/reumatyczne W patogenezie chorób reumatycznych podstawowa role odgrywają prostaglandyny ? zadaniem terapeutycznym są próby hamowania powstawania prostaglandyn Podział leków p/reumatycznych ze względu na kolejność ich stosowania w praktyce: leki I rzutu ? NLPZ Leki II rzutu - sulfasalazyna, pochodne aminocholiny Leki III rzutu ? glukokortykosterydy , leki immunosupresyjne Leki biologiczne NLPZ Są obecnie najczęści...

plik doc

farmakologia

1 rok pielegniarstwa
FARMAKOLOGIA W 2.10.07 Pharmakon (gr.) – lek lub trucizna Farmakologia – poszukiwanie nowych leków, wyjaśnienie działania Biologics – preparaty biologiczne Farmakokinetyka – losy leków w ustroju, wiązanie się leków z białkami osocza Farmakodynamika – zmiany czynności organizmu pod wpływem leku Farmakoterapia – farmakologia kliniczna, farmakogenetyka Aktywność enzymów metabolizujących lek może być różna, najlepiej, jeśli wynosi 100%; jeśli...

plik doc

farmakologia

farmakologia wszystkie cw.
FARMAKOLOGIA ĆWICZENIE nr 1 z 18.09.2011R. - bez chemizmu - tylko do jakiej grupy, - właściwości- działanie,przeciwwskazania, - stosowanie przypadku ciąży, - dawkowanie- ULOTKA!!! Źródła informacji o lekach Najważniejszym źródłem o lekach są Dzienniki Ustaw tworzone przez Ministra Zdrowia dotyczące:       Listy leków podstawowych i uzupełniających Leki podstawowe - leki ratujące życie niezbędne w terapii dla przywracan...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,