plik doc

Farmakologia-wykład1


FARMAKOLOGIA             W       2.10.07 Pharmakon (gr.) – lek lub trucizna Farmakologia – poszukiwanie nowych leków, wyjaśnienie działania Biologics – preparaty biologiczne Farmakokinetyka – losy leków w ustroju, wiązanie się leków z białkami osocza Farmakodynamika – zmiany czynności organizmu pod wpływem leku Farmakoterapia – farmakologia kliniczna, farmakogenetyka Aktywność enzymów metabolizujących lek może być różna, najlepiej...

plik doc

farmakologia 2 wykład


FARMAKOLOGIA             9.10.07 Przepraszam za krzywe rysunki Antagonista – blokuje działanie agonisty Antagonizm kompetycyjny Antagonizm niekompetycyjny Typ allosteryczny – zmiana przestrzenna układu receptora. typ funkcjonalny (np. receptor adrenergiczny vs. cholinergiczny) typ fizjologiczny Wpływ pH na wchłanianie jelitowe kwasów i zasad u szczura: Oś Y – procent wchłaniania się danego leku; Oś X – czas; Chinina i aminofenozon to l...

plik doc

Farmakologia- wykład 3

II rok, prof.Prandota
FARMAKOLOGIA             16.10.07 Genetyczne uwarunkowania działania leków c.d. Niedobór dehydrogenazy alkoholowej (zaczerwienienie twarzy po małej dawce alkoholu – flush reaction; powstaje aldehyd octowy, rozszerzają się naczynia krwionośne, uderzenia gorąca) Inhibitory c.d. hLeki p- grzybicze (ketopronazol) hCyklosporyna hSok grapefruitowy (hamuje wchłanianie leków – zwiększa się ilość glikoproteiny P) Niewydolność wątroby...

plik doc

Farmakologia

II rok. wykład 4 prof. Prandota
Farmakologia             23.10.07 Przenikanie antybiotyków do tkanek: łatwo przenikają chloramfenikol, makrolidy, tetracykliny; Gorzej przenikają benzylopenicylina, streptomycyna (SM); Bardzo słabo przenikają gentamycyna, polimyksyna; W stanie zapalnym opon mózgowo- rdzeniowych leki przenikają dużo łatwiej; bariera krew- mózg staje się łatwiej przepuszczalna; Chloramfenikol, cykloseryna (stosowana w leczeniu gruźlicze...

plik doc

Farmakologia

Część farmakologii
Farmakologia- to nauka o mechanizmach działania środków leczniczych na organizm. Zajmuje się wykrywaniem zmian jakie zachodzą w czynnościach organizmu pod wpływem oddziaływania różnych substancji oraz ustalaniem czy działają one leczniczo czy toksycznie. Bada także zależności jakie zachodzą pomiędzy nasileniem zmian a dawką i sposobem wprowadzania tych do organizmu. Farmakologia ogólna- nauka o ogólnych prawach rządzących działaniem leku i zasadach ich leczniczego stoso...

plik odt

farmakologia

przykladowy
FARMAKOLOGIA Sposoby podawania leków:       drogi enteralne – przez przewód pokarmowy:       per os-doustna (szybkość wchłaniania zależy od postaci leków, ukrwienia żołądka i jelit, pH, postaci leku);       doodbytnicza (wchłaniają się bezpośrednio do żyły głównej dolnej z pominięciem wątroby- nie są metabolizowane w wątrobie, działają silniej i szybciej niż doustne) ;       podjęzykowa -sublinguale...

Ostatnie wyszukiwania