plik docx

Eutanazja

xyz

Eutanazja i pojęcie godnej śmierci to dwa tematy, które są coraz częściej poruszane w mediach. Ludzie zastanawiają się czy mają prawo decydować o życiu innego człowieka oraz czy dokonanie eutanazji to chęć pomocy cierpiącemu człowiekowi, czy też chęć pozbycia się problemu, który taka osoba sprawia  w odczuciu niektórych osób. Wielkie znaczenie na ukształtowanie postawy wobec eutanazji ma również religia, o czym św...

plik odt

Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji

Referat na temat wyżej wymienionych aspektów.
Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji.       Te trzy zagadnienia z działu bioetyki przez wiele lat stanowiły i stanowią temat zażartych dyskusji. Są tak problematyczne, gdyż zależą od etycznego punktu widzenia, a każdy człowiek ma własną etykę i zasady moralne. Transplantacja narządów z medycznego punktu widzenia to „ pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów od zdrowego dawcy do cho...

plik doc

Etyka, a eutanzaja

etyczne poglądy na eutanzaję
ETYKA A EUTANAZJA Eutanazja z gr. nazywana jest "dobrą śmiercią". Mini Encyklopedia Medycyny podaje, że eutanazja jest zabójstwem z litości, pozbawieniem życia na życzenie własne człowieka, szczególnie dotyczy osób cierpiących na nieuleczalne choroby. Według Encyklopedii PWN eutanazja to powodowane współczuciem zabójstwo człowieka, który cierpi z powodu nieuleczalnej choroby. Z powyższych definicji wynika, że eutanazja to coś w rodzaju zabójstwa w afekcie, c...

plik odt

Uporczywa terapia

Praca dotyczy zagadnień eutanazji i uporczywej terapii.
Uporczywa terapia a eutanazja.                                                                                                           &nbs...

plik doc

Wpływ aborcji na psychikę kobiety

Z wprowadzania do psychologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Aborcja i jej wpływ na psychikę kobiety . Spis treści : • Aborcja i inne problemy etyczne jak problemy wielowymiarowe ……………… s. 3 • Znaczenie aborcji, czym jest aborcja ……………………………………………… s. 3...

plik doc

zagadnienia prawne

prawo, zagadnienia
ZAGADNIENIA PRAWNE KONSTYTUCJA ?uchwalona 2.IV. 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona referendum z 25.V. 1997 r. dziennik ustaw ogłoszony 17.X. 1997 r. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów w tym 243 artykułów. MAŁA KONSTYTUCJA ? uchwalona 1. VIII. 1992 r. przez parlament. PREAMBUŁA-zwraca się uwagę na dzieje wiążące się z odzyskaniem suwerenności Polski w 1989 roku. Mówi o tradycj...

plik odt

Genetyka w medycynie sądowej

praca zaliczeniowa
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA listopad 2013 roku w KWIDZYNIE GENETYKA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ Medycyna sądowa je specjalnością medyczną, która zajmuje się zagadnieniami życia i śmierci w świetle prawa. Można ją podzielić na poszczególne specjalności:       TANATOLOGIA - to nauka o śmierci człowieka. W szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzy...

plik doc

Wartości i normy moralne w kulturze europejskiej

Normy moralne
Dr Ryszard Banajski Wartości i normy moralne w kulturze europejskiej Na podstawie pracy Marii Ossowskiej, Normy moralne. Próba systematyzacji ( PWN Warszawa 1970 i inne wydania). Wartości i normy wymienione są tu tak, jak je określała autorka. Pod każdą grupą norm jest przypis wykładowcy (R. B), który wskazuje na aktualne sformułowania tradycyjnych wartości i obecne dylematy moralne. Normy moralne w ob...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,