plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

"Kordian" Słowackiego

Notatka o tym utworze.
Akt 1: Smutne rozważania Kordiana i opowieści starego Grzegorza Rozmowa Kordiana z traktującą go protekcjonalnie Laurą Lektura wierszy Kordiana i niepokój Laury o losy chłopca Wiadomość o jego samobójstwie Akt 2: Spacer po londyńskim parku i rozmowa z dozorcą Komentarze do ?Króla ?Leara? i rozbieżności sztuki z życiem Znajomość z piękną Wiolettą i próba ujawniająca jej próżność Wizyta u papieża i jego krytyczna opinia o polskim powstaniu Mono...

plik doc

Hłasko

Hłasko
MAREK HŁASKO Życiorys: Urodził się w 1934 r., pochodził z rodziny inteligenckiej. Pracował jako kierowca. Po debiucie w 1954 r. zrobił błyskawiczną karierę literacką. W latach 1955-1957 redagował dział prozy w głośnym tygodniku ?Po prostu? Współpracował z filmem i był bohaterem licznych skandali. W 1958 r. wyjechał na stypendium do Paryża i podróżował po Europie. Jego zagraniczne wywiady, a przede wszystkim opublikowanie w Paryżu Cmentarzy i Następnego do raju (1958) spowodowa...

plik doc

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.
Schemat imę i nazwisko autora recenzji dane bibliograficzne: imię, nazw., tytuł i podtyt., miejsce i wydawca i rok wyd., ilość stron i rozdziałów + tytuły rozd., nr wydania jeśli nie pierwsze, autor przedmowy-wstepu-posłowia, autor przekładu jeśli książka nie jest polskojęzyczna prezent. Autora?: pozycja w świecie nauki, dorobek, jakie miejsce w jego dorobku zajmuje ta książka, gdzie pracował-pracuje, jakie inne książki napisał przedstawienie gł...

plik doc

Psychologia

Podstawy psychologii
PSYCHOLOGIA OGÓLNA mgr Iwona Bruśk Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie Przedmiot Psychologia zdrowia realizowany na kierunku studiów: Zdrowie Publiczne 1 rok studiów magisterskich studia dzienne, semestr II - 20 godz. wykładów 10 godz. seminariów Cele kształcenia: Celem cyklu wykładów jest analiza i krytyczna dyskusja głównych koncepcji należących do dziedziny psychologii. Zaprezentowane zostaną główne nurty psychologii (behawioryzm,...

plik doc

degradacja chemiczna gleb


DERADACJA CHEMICZNA Degradacja chemiczna polega na wprowadzeniu i nagromadzeniu się szkodliwych substancji chemicznych, stratach składników pokarmowych roślin, oraz na zakwaszeniu i zasoleniu gleby, co prowadzi do zaburzenia równowagi chemicznej, niekorzystnych zmian i nie przyswajania składników pokarmowych. Przekształcenia te mogą być długo niezauważalne, dopiero rośliny swoim wyglądem mogą sugerować niedobory określonych pierwiastków lub nadmiar innych. O tym, czy krytyczna dla roś...

plik doc

Psychologia i Socjologia w Zarządzaniu Środowiskiem - ściąga

Ściąga na kolokwium zaliczeniowe z Przedmiotu Humanistycznego na Politechnice Śląskiej
Socjologia ? socjo- społeczny, logos ? nauka, => nauka o społeczeństwie. Ukształtowała się pod koniec XIX, wyodrębniła się z filozofii. 1937- August Conte stwierdził iż jest nowa dyscyplina o społeczeństwie. Nauki, które wdych czasch dominowały to scjentologia i empiryzm. Nurty i kierunki współczesnej socjologii: Funkcjonalizm, główni przedst. Merton, Parsons => F. zakładał, że społeczeństwo jest w...

plik doc

socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu

socjologi wychowania-notatki do egzaminu
1.kiedy powstała soch.wych? 2.Srodowisko wychowawcze to taki TYP ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO, które grupa wytwarza dla osobnika, który ma zostać jej członkiem      w jego obrębie można wyróżnić 3 podstawowe elementy: osoby (nauczyciele, wychowawcy, rodzice, bohaterowie dzieciństwa) Grupy społeczne ? społeczność sąsiedzka, rówieśnicy, klasa szkolna Instytucje (szkoła, środki masowego przekazu) St.Kowalski: Środowi...

plik docx

filozofia sem. II

skrypcik

HISTORIA  FILOZOFII

SEMESTR   II

--Niccolò  Machiavelli (ur. 3 maja 1469 r. we Florencji, zm. 21 czerwca 1527 r. tamże)

*dzieło: „Książę”

*teoria polityczna: polityka i moralność nie maja ze sobą nic w...

plik docx

filozofia sem. II

Folozofia

HISTORIA  FILOZOFII

SEMESTR   II

--Niccolò  Machiavelli (ur. 3 maja 1469 r. we Florencji, zm. 21 czerwca 1527 r. tamże)

*dzieło: „Książę”

*teoria polityczna: polityka i moralność nie maja ze sobą nic...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,