plik doc

pediatria

proces pielegnowania dziecka z oddziału pediatrycznego
Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo Licencjat II rok Rok akademicki 2009/2010 Grupa 4 SPRAWOZDANIE Z PROCESU PIELEGNOWANIA DZIECKA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM Pielęgniarska ocena stanu bio ? psycho ? społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko (inicjały): N. S. Data urodzenia: 29. 12. 1998 r. Wiek: 12 lat Płeć: dziewczynka...

plik doc

Czynniki oddychania, objawy niedobory pierwiastków, fitohormony

ściągaweczka na fizjologie :)
CZYNNIKI ODDYCHANIA: TEMPERATURA - ok. OOC proces oddychania jest spowolniony - wraz ze wzrostem temperatury intensywność procesu oddychania zwiększa się; - 34 ? 40OC ? spowolnienie intensywności procesu oddychania - 50OC ? proces oddychania spada, ponieważ enzymy ( czyli białka ) ulegają denatunacji; - jeżeli temperatura przez dłuższy czas wynosi ponad 30OC to proces oddychania przebiega na takim samym poziomie. ILOŚĆ TLENU - w niskiej ilości tlenu int...

plik doc

KPK Marszałek, zakres materiału

ZAKRES MATERIAŁU NA KARNE ODPOWIEDZI I PYTANIA DO MGR.MARSZAŁA
1. Pojecie procesu karnego: Przewidziane prawem zachowanie organów państwowych i pozostałych uczestników, zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępczego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, albo w razie stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienie okoliczności wyłączających odpowiedzialności, do uniewinnienia oskarżonego. W znaczeniu konkretnym - stanowi przewidzian...

plik doc

pielegniarstwo

pielęgniarstwo - pediatria
PROCES PIELĘGNOWANIA 1. Proces pielęgnowania = model postępowania = metody pracy a) pielęgnowanie nowoczesne b) pielęgnowanie racjonalne (rozumowe podejście) c) pielęgnowanie indywidualne lub zindywidualizowane Cechy procesu pielęgnowania a) uniwersalność – nie ma takich warunków, w których proces pielęgnowania nie mógłby być zastosowany (opieka szpitalna, środowiskowa, a nie liczba pielęgniarek i sprzęt jakim dysponują, decyduje o możliwości oparcia opieki...

plik docx

Etapy Wychowania - Maurice Debesse

Streszczenie książki "Etapy wychowania"

Autor pisząc „Etapy wychowania” korzystał z jego biblioteki, ale również ze swoich doświadczeń swojego dzieciństwa. Do napisania tejże książki zainspirowały go własne młodzieńcze wspomnienia, potem doświadczenia jako w roli ojca, profesora,  czy później dziadka.  Książka jest analizowana poprzez kolejne etapy życia. Wychowanie określamy jako genetyczne(rozwojowe) wychowanie postępujące, dynamiczne i prospektywne...

plik docx

Etapy Wychowania - Maurice Debesse

Streszczenie książki "Etapy wychowania"

Autor pisząc „Etapy wychowania” korzystał z jego biblioteki, ale również ze swoich doświadczeń swojego dzieciństwa. Do napisania tejże książki zainspirowały go własne młodzieńcze wspomnienia, potem doświadczenia jako w roli ojca, profesora,  czy później dziadka.  Książka jest analizowana poprzez kolejne etapy życia. Wychowanie określamy jako genetyczne(rozwojowe) wychowanie postępujące, dynamiczne i prospektywne...

plik doc

Mikrobiologia

z mikro
Mikrobiologia: 1. Budowa prionow ? zbudowane z glikoproteidu (peptyd + polimer kw. salicylowego) 2. Przykłady wykorzystywania sinic (Anabaena azollae): - wiaza wolny azot atmosferyczny w symbiozie z paprocia wodna Azolla - do nawożenia Pol ryzowych - jako zielony nawoz - jako międzyplon dostarczaja do 300kg N/ha rocznie - do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych olejem napedowym 3. Wymien co najmniej 3 gatunki toksynotworczych grzybow z rodzaju Fusarium: - F. culmorum, F...

plik doc

Proces nauczania

Opis procesu nauczania
Proces nauczania ? uczenia się. Geneza i struktura nowoczesnego modelu procesu dydaktycznego. Analiza ogniw procesu nauczania w toku podającym i poszukującym. Uczenie się może przebiegać w postaci zarówno pojedynczych aktów ? okazjonalnych lub zamierzonych jak i ich zbioru tzn. świadomie, wywoływanego procesu. To samo dotyczy nauczania, które, polega na kierowaniu bądź pojedynczymi aktami, bądź procesem uczenia się. Podobnie jest, gdy wchodzą w grę ściśle ze sobą...

plik doc

podstawowe rzeczy o polimerach

co nie co o polimerkach glownie o metodach przetworczych
Maszyna-urządzenia techniczne skł.się zwykle z szeregu mechanizmów osadzonych we wspólnym kadłubie których zadaniem jest przenoszenie określonych ruchów lub sił co prowadzi do wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii. Maszyny dzieli się ze wzg. na przeznaczenie: -maszyny technologiczne -maszyny transportowe -maszyny energetyczne Ukł. roboczy stanowią podstawowe elementy skł. narzędzie, maszyna, urządzenia uzupełni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,