plik doc

Socjaldemokracja - trzecia droga - esej

Kilkustronicowy esej nt. nowej drogi między liberalizmem a socjalizmem - socjaldemokracja.
Nowa socjaldemokracja – Trzecia Droga Tony’ego Blaira       Wybór doktryny politycznej, która jest najbliższa mojemu sercu, a właściwie jest przeze mnie najłatwiej akceptowana, to nowa socjaldemokracja Tony’ego Blaira, określana mianem Trzeciej Drogi. Nie jest to ideał. Ale na dobrą sprawę, to nie ma idealnej doktryny, którą w pełni i całkowicie można zaakceptować. Tylko radykałowie...

plik doc

Korupcja - esej

Nagrodzony w konkursie esej o korupcji w Polsce.
Przejrzystość życia publicznego w Polsce I Czym jest przejrzystość w życiu publicznym? Określenie to można interpretować na wiele sposobów. Moim zdaniem jest to stan, w którym wszyscy obywatele rozumieją zasady funkcjonowania różnego typu instytucji społecznych i są w stanie kontrolować poprawność ich działania. Do czynników wpływających negatywnie na przejrzystość życia publicznego należą głównie: niewiedza obywateli na temat prawidło...

plik doc

Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Pr

przedstawienie na podstawie wybranego eseju Leszka Kołakowskiego z ksiażki pt Mini wykłady o maksi sprawach własnego opracowania na temat pewnych zagadnień filozofii
Bogdan Krok Wydział Pedagogiki Rok akademicki 2012/13 Semestr I Praca semestralna z Filozofii . Wykładowca dr Magdalena Cybulska Temat: „Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Profesora Leszka Kołakowskiego „O władzy” z książki pt. "Mini wykłady o maxi sprawach „ Przyznam s...

plik doc

moja miejscowosc urystyczna esej

esej na 3,5 strony :)
Magdalena Karolina Delura Organizacja i zarządzanie turystyką nr albumu 47312 Moja miejscowość turystyczna Obecnie większość ludzi mieszka w dużych miastach. Ludzie mieszkający w mieście myślą, że jest to idealne miejsce do życia. Jednakże są też ludzie, którzy mieszkają na wsi i są pewni, że nie byliby w stanie mieszkać w dużym mieście. Jak postrzegam swoje miasto?, miasto w którym żyję?       Mieszkam w Ciechanowie od urodzenia i nigdy nie chci...

plik doc

moja miejscowosc urystyczna esej

esej na 3,5 strony :)
Magdalena Karolina Delura Organizacja i zarządzanie turystyką nr albumu 47312 Moja miejscowość turystyczna Obecnie większość ludzi mieszka w dużych miastach. Ludzie mieszkający w mieście myślą, że jest to idealne miejsce do życia. Jednakże są też ludzie, którzy mieszkają na wsi i są pewni, że nie byliby w stanie mieszkać w dużym mieście. Jak postrzegam swoje miasto?, miasto w którym żyję?       Mieszkam w Ciechanowie od urodzenia i nigdy nie chci...

plik doc

esej makdonaldyzacja społeczeństwa

esej o makdonaldyzacji
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Gr. III Makdonaldyzacja społeczeństwa Często zastanawiamy się, w jakich czasach przyszło nam żyć. Czy aby na pewno jest nam łatwiej, a nasze pragnienia są na wyciągnięcie dłoni. Warto się nad tym zastanowić, gdyż świat staje się zdominowany przez ciągle pogłębiającą się globalizację, z którą to ściśle związany jest proces makdonaldyzacji.       Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, czym jest makdonladyzajc...

plik doc

esej sposoby skutecznej komunikacji

1 rok pedagogika społ opiekuncza
I rok Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej i Pedagogiki Szkolnej -Mówię do was jak mur do ściany! (krzyczy nauczyciel do uczniów) Gdyby ten nauczyciel znał zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej wiedziałby jak swą wypowiedzią zaciekawić uczniów. Jestem w stanie sobie wyobrazić jak dzieci w sposób niewerbalny dawały do zrozumienia wykładowcy, że nie są zainteresowane jego lekcją. Uczniowie znudzeni zwykle są przygarbieni, lekko odwróceni od nauczyciela,...

plik docx

eseje z socjologi

eseje z socjologii plus analogie

ANALOGIA SYTUACJI WYCHOWANKA NAUCZYCIELA

BAJKA „ŚWIRSZCZYK I MRÓWKA”

Pojęcie analogia według Słownika wyrazów obcych oznacza „zgodność, odpowiedniość, podobieństwo pewny...

plik odt

ESEJ

ESEJ
Wskazówki do pisania eseju Esej to taka forma wypowiedzi pisemnej, która posiada wiele cech typowych dla literatury (np. kunsztowny, bogaty język) i publicystyki (np. subiektywizm autora). Zgodnie z francuskim terminem essayer jest to próba, próba dotarcia do sedna rzeczy, do prawdy. Tekst eseju stanowi zatem zapis autorskiego procesu dochodzenia do jakiegoś punktu w rozważaniach na dany temat, dlatego pozostaje nieskończony, otwarty — tak samo, jak dyskusja, w której bierze udział....

Ostatnie wyszukiwania