plik odt

ESEJ

ESEJ
Wskazówki do pisania eseju Esej to taka forma wypowiedzi pisemnej, która posiada wiele cech typowych dla literatury (np. kunsztowny, bogaty język) i publicystyki (np. subiektywizm autora). Zgodnie z francuskim terminem essayer jest to próba, próba dotarcia do sedna rzeczy, do prawdy. Tekst eseju stanowi zatem zapis autorskiego procesu dochodzenia do jakiegoś punktu w rozważaniach na dany temat, dlatego pozostaje nieskończony, otwarty — tak samo, jak dyskusja, w której bierze udział....

plik doc

Socjaldemokracja - trzecia droga - esej

Kilkustronicowy esej nt. nowej drogi między liberalizmem a socjalizmem - socjaldemokracja.
Nowa socjaldemokracja – Trzecia Droga Tony’ego Blaira       Wybór doktryny politycznej, która jest najbliższa mojemu sercu, a właściwie jest przeze mnie najłatwiej akceptowana, to nowa socjaldemokracja Tony’ego Blaira, określana mianem Trzeciej Drogi. Nie jest to ideał. Ale na dobrą sprawę, to nie ma idealnej doktryny, którą w pełni i całkowicie można zaakceptować. Tylko radykałowie...

plik doc

Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Pr

przedstawienie na podstawie wybranego eseju Leszka Kołakowskiego z ksiażki pt Mini wykłady o maksi sprawach własnego opracowania na temat pewnych zagadnień filozofii
Bogdan Krok Wydział Pedagogiki Rok akademicki 2012/13 Semestr I Praca semestralna z Filozofii . Wykładowca dr Magdalena Cybulska Temat: „Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Profesora Leszka Kołakowskiego „O władzy” z książki pt. "Mini wykłady o maxi sprawach „ Przyznam s...

plik doc

Korupcja - esej

Nagrodzony w konkursie esej o korupcji w Polsce.
Przejrzystość życia publicznego w Polsce I Czym jest przejrzystość w życiu publicznym? Określenie to można interpretować na wiele sposobów. Moim zdaniem jest to stan, w którym wszyscy obywatele rozumieją zasady funkcjonowania różnego typu instytucji społecznych i są w stanie kontrolować poprawność ich działania. Do czynników wpływających negatywnie na przejrzystość życia publicznego należą głównie: niewiedza obywateli na temat prawidło...

plik doc

esej makdonaldyzacja społeczeństwa

esej o makdonaldyzacji
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Gr. III Makdonaldyzacja społeczeństwa Często zastanawiamy się, w jakich czasach przyszło nam żyć. Czy aby na pewno jest nam łatwiej, a nasze pragnienia są na wyciągnięcie dłoni. Warto się nad tym zastanowić, gdyż świat staje się zdominowany przez ciągle pogłębiającą się globalizację, z którą to ściśle związany jest proces makdonaldyzacji.       Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, czym jest makdonladyzajc...

plik doc

Esej - proces uczenia się

Uczenie się w strategiach Arendsa. esej.
Czy powinniśmy planować własny proces uczenia się? Oczywiście, że tak! Rozpoczęcie uczenia się przed ważnym egzaminem jest bardzo często przekładane, aż bywa za późno i wtedy… No właśnie - co wtedy? Z własnego doświadczenia wiem, że, aby perfekcyjnie przygotować się do procesu uczenia się, muszę podjąć odpowiednie kroki, które mi to ułatwią, a zarazem przyspieszą i umilą przebieg nauki. A więc! Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak naukę odkładała...

plik odt

rehabilitacja

esej-rehabilitacja
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/min, R...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,