plik doc

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w biurze
Obieg dokumentów Kierowanie biurem odbywa się w oparciu o informację. Jest nią każda wiadomość powodująca jakieś działania, zarówno ze strony kierownika, jak i wykonawców. Proces związany z obiegiem informacji składa się m.in. z następujących czynności:       zbieranie danych,       ich porządkowanie,       systematyzowanie,       przetwarzanie (sporządzanie zestawień, opracowań),   &nb...

plik doc

praca szlifierza

opis pracy szlifieraza
Wojciech Ślużyński SPP semestr I 2008/2009 Zasady BHP w biurze G. Ozorowska Temat: Charakterystyka zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy Praca biurowa nie charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń zdrowia lub życia zatrudnionych, chociaż i tu występują zagrożenia urazowe (wypadkowe), chorobowe i uciążliwości w pracy. Związane są one przede wszystkim z:       oddziaływaniem prądu elektrycznego ze strony urządzeń biurowych nim zasilanych (n...

plik doc

konspekt zajęć z etyki

konspekt zajęć z etyki
Konspekt zajęć z etyki Imię i nazwisko nauczycieli: Małgorzata Kieszkowska, Iwona Bogus, Dorota Janiszewska Przedmiot: Etyka lekcja nr 1 klasa: III gimnazjum Data: 30.V.2009r. Czas realizacji: 30.V.2009r Temat zajęć: PORNOGRAFIA SZKODLIWA CZŁOWIEKOWI. Cele ogólne: Zdobycie pojęcia o zjawisku pornografii Uświadomienie sobie, iż młodzi ludzie poddawani są komercji pornograficznej Dostrzeżenie, że pornografia ma związek z przem...

plik doc

link do materiałów na Finanse publiczne

materiały dla grupy Finanse Publiczne z Funduszy celowych na piątek!!!
PRACA NA FINANSE PUBLICZNE FUNDUSZE CELOWE PODAJE LINK: http://www.igwp.org.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//Maria/Roz_V_5_Fundusze_celowe.pdf proponuję, aby każdy wybrał sobie jeden z funduszy i go przygotował. Ja rezerwuję Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Pozdrawiam

plik doc

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA
Treść:       Filozoficzne aspekty pracy; pojęcie pracy       Socjologia pracy; jej elementy składowe       Podstawowe teorie organizacji       Organizacja pracy       Człowiek w organizacji       Motywacje, potrzeby i postawy pracownicze       System społeczny zakładu pracy 7.1 Sankcje 7.2 Role 7.3 Wzór osobowy i etos pracy 7.4 Modele stosunków pr...

plik docx

ergonomia i bhp

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp

Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, soc...

plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga)

Druga praca z zawodoznawstwa, inna.
Anna Makowska Doradztwo zawodowe i personalne Rok I Koncepcje i sposoby badania procesu pracy Analizę koncepcji i sposobów badania rynku pracy zacząć należy od sięgnięcia do dokładnego wyjaśnienia terminu praca. W ujęciu potocznym zaczerpniętym od Tadeusza Kotarbińskiego możemy stwierdzić, iż praca, to takie czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb w sposób pośredni, tzn. że nie jest pracą jedzenie czy spanie (bezpośredni s...

plik doc

Ergonomia

Ergonomia wyjaśnienie pojecia, stanowisko pracy a ergonomia, zastosowanie procedur
ERGONOMIA WYJAŚNIENIE POJĘCIA STANOWISKO PRACY A ERGONOMIA CELE ZASTOSOWANIE I WDROŻENIE PROCEDUR Ergonomia – co to jest?             Wiele firm reklamuje swoje produkty za pomocą słowa „ergonomia” – ulotki reklamowe mówią o ergonomicznych krzesłach, ergonomicznych klawiaturach, ergonomicznym projektowaniu przestrzeni. Nie zawsze jednak to słowo jest używane zgodnie z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,