plik doc

energia geotermalna i sposoby jej zastosowania

SYSTEMY POZYSKIWANIA ENERGII GEOTERMALNEJ, SPOSOBY ZASTOSOWANIA, ZALETY I WADY, WYDOBYCIE WÓD GEOTERMALNYCH, ? HISTORIA I LOKALIZACJA
Energia geotermalna i sposoby jej zastosowania POJĘCIA Energia geotermiczna-energia Ziemi zgromadzona w magmie, skałach, płynach (woda, para wodna, ropa naftowa, gaz ziemny, itp.)wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna-część energii geotermicznej zawartej w wodach, parach wodnych oraz otaczających skałach. Wody geotermalna-wody...

plik docx

Koncepcja Freuda

ćwiczenia Irok reso z Podręcznika Strelau\'a, por. akademicki(2001) - niestety niepełna brak mechanizmów obronnych+id ego superego

Koncepcja Freuda

Teoria popędów

Jedną z pierwszych założeń Freuda, które do dziś pozostaje podstawą psychoanalizy, to teza, że siłą mot...

plik doc

Źródła energii odnawialnej UE


Źródła energii odnawialnej UE Ogólna charakterystyka       20% energii wykorzystywanej w UE ma pochodzenie ze źródeł odnawialnych       4,6% udziału polski       Wzrost cen energii spoza UE stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i konkurencyjność unijnego przemysłu       Kierowanie się wspólnymi celami w polityce energii odnawialnej państw Unii Europejskiej Odnawialne źródła energii       Coraz częściej wyko...

plik doc

Introwersja i Ekstrawersja

Zwykle ludzi dzielimy na optymistów i pesymistów, na osoby towarzyskie i samotników. Wynika to z tego, że każdy z nas posiada typ postaw (ekstrawersja lub introwersja), wyrażający, w jakim kierunku podąża nasza energia psychiczna. Nasz sukces w domu, pracy czy szkole, zależy w pewnym stopniu od tego, czy będziemy umieli korzystać z energii związanej z naszym typem. Terminy ekstrawersja i introwersja wprowadził Carl Gustav Jung. Następnie zostały zmodyfikowane i uznane za jedne z podstawowych...

plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik pdf

Motywacje i emocje

motywacje i emocje
Motywacje i emocje Wykłady z psychologii UŁ Podstawowe terminy Motyw to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ta tendencja, która ukierunkowuje nasze zachowanie moŜe występować na róŜnym poziomie świadomościnieświadomości MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE Podstawowe terminy Motywacja to wszystkie motywy jakie posiadamy Motywacja to proces psychicznej regulacji, od której zaleŜy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii jaką człowiek gotów jest poświęcić na reali...

plik doc

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE

Najważniejsze informacje o koncepcjach psychologicznych człowieka.
Koncepcje psychologiczne człowieka" to książka w której Kozielecki przedstawił różne koncepcje człowieka w świetle psychologii i pedagogiki (opisując ich zastosowanie w szkolnictwie). Kozielecki opisał cztery koncepcje człowieka. Pierwsza z nich to koncepcja behawiorystyczna. Behawioryzm akcentuje wpływ środowiska zewnętrznego na człowieka i podkreśla możliwości manipulowania, sterowania człowiekiem. Zachowanie człowiek...

plik docx

psychologia

pomoce naukowe

Wyobraźnia  to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych przewidywanie, uzupełnianie i odtwarzanie oraz zdolność przedstawiania zgodnie z naszą wolą sytuacji, osób, zjawisk nie widzianych dotąd. Wywołany w świadomości obraz przedmiotu. Czyli wyobrażenia może być dwojakiego rodzaju: wytwórcze-...

plik doc

Biochemia, Nysa Piel. pomostowe

Materiały dostarczone przez wykładowcę
SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMÓW ŻYWYCH Organizm składa się z kilkunastu pierwiastków. Główne pierwiastki to: WĘGIEL, WODÓR, TLEN, AZOT. 99% masy ciała człowieka dorosłego stanowią następujące pierwiastki: C, H, O, N, P, Ca 0,9% - K, Na, S, Cl, Mg Pierwiastki śladowe stanowią 0,1% Fe, Cu, Zn, Co, B, Mo, Mn, Se, J, F Pierwiastki wysoko toksyczne: Sb (antymon), As (arsen), Ba (bar), Be, Cd, Pb, Hg, Ag, Tl (tal), Th (tor). GŁÓWNE KOMPONENTY ORGANIZMU LUDZKIE...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,