plik doc

Terapia celowana

terapia celowana
Model opieki nad pacjentem, u którego zastosowano terapię celowaną I. Terapie celowane są nowymi metodami terapeutycznymi polegającymi na hamowaniu określonych szlaków molekularnych onkogenezy. Inaczej terapia celowana jest to terapia „ukierunkowana” na określoną cząsteczkę. Jeżeli cząsteczka ta jest obecna wyłącznie w komórkach nowotworowych lub jej stężenie w tych komórkach jest znacznie wyższe; terapia celowana umożliwi wybiórcze zniszczenie tylko tych komórek. Wy...

plik doc

Wprowadzenie do inżynierii komputerowej - WPR - ściąga

Ściąga na zaliczenie wykładu z WPR (Wprowadzenie do inżynierii komputerowej).
Algorytm- jest to przepis na rozwiązanie określonego problemu, podany jako zbiór kolejnych poleceń. Wykonawcą algorytmu może być: człowiek, komputer Program- jest to algorytm zapisany w jakimś języku programowania Schemat blokowy – jest to algorytm zapisany przy pomocy języka symboli graficznych i matematycznych Przykłady poleceń: 1)czytaj x, 2) A:=13 ,3) Pisz y -> pisze liczbe pamietaną pod symbolem y Przykła...

plik doc

zarządzanie zasobami ludzkimi

..
Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji -Uwarunkowania historyczne -Wpływ gospodarki rynkowej -Procesy zachodzące w sektorze opieki zdrowotnej Organizacja ?ucząca się? jako nowe zjawisko w kulturze przedsiębiorstw Gospodarowanie zasobami ludzkimi Działanie organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej R.W. Griffin, 2000 r. Zarządzanie zasobami ludzkimi -Było - trudną...

plik pdf

Nauka o organizacji - wyklad 1

Nauka o organizacji - wyklad 1
1. Zarys problematyki nadzoru korporacyjnego Literatura Magdalena Jerzemowska 2002. Nadzór korporacyjny. Warszawa:PWE. Stanisław Rudolf (red.) 2002. Efektywny nadzór korporacyjny. Warszawa:PWE. Zapoczątkowane w latach trzydziestych trendy, obecnie wymuszają na nadzorze korporacyjnym poważne zmiany. Menadżerowie, którzy od zawsze pracowali w rynkowej gospodarce, teraz muszą działać w obszerniejszej koncepcji zarządzania, które jest ukierunkowane przez zaangażo...

plik txt

modele pielęgnowania

Modele pielęgnowania
klinika Modele opieki pielegniarskiej Nursing care models Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Robert Œlusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska Streszczenie SSttrreesszzcczzeenniiee W pielegniarstwie oewiatowym istnieje ponad 20 modeli opieki pielegniarskiej. Modele te zosta3y podzielone na 4 kategorie: oerodowiskow1, deficytu samoopieki i potrzeb, kategorie potrzeb, systemu oraz wspó3dzia3ania. W pielegniarstwie chirurgicznym znacz1cymi modelami...

plik doc

edukacja zdrowotna

edukacja
Modele zdrowia: Model mechanistyczny wg Dawida McClellanda – koncentruje się na zewnętrznych przyczynach chorób, działania medyczne mają charakter renesansowy „ciało hartowane”. Model analityczno – mechanistyczny – rozwój nauki i odkrycia w dziedzinie medycznej, mikrobiologii. Model biomedyczny – kładzenie nacisku na naturalne przyczyny chorób. I założenie – dualizm ciała i umysłu. II założenie – to zasada redukcjonizmu, czyli doktryna mówiąca, że zjawiska w systemie zdrowia...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Podstawy edukacji zdrowotnej w pigułce
Modele zdrowia: Model mechanistyczny wg Dawida McClellanda – koncentruje się na zewnętrznych przyczynach chorób, działania medyczne mają charakter renesansowy „ciało hartowane”. Model analityczno – mechanistyczny – rozwój nauki i odkrycia w dziedzinie medycznej, mikrobiologii. Model biomedyczny – kładzenie nacisku na naturalne przyczyny chorób. I założenie – dualizm ciała i umysłu. II założenie – to zasada redukcjonizmu, czyli doktryna mówiąca, że...

plik doc

Informatyka

...definicje dotyczące programowania w C ...
Code and fix ? typowy model postępowania w przypadku małych, jednoosobowych projektów lub zadań treningowych (poziom podstawowy) ? Zalety: ? brak pracy organizacyjnej, ? metoda prób i błędów ? Wady: ? wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów; błędy ciężkie do wykrycia, ? brak prawidłowej dokumentacji, ? nieprzejrzysty kod, ? ograniczona pielegnowalność ? często wymagania klienta nie są spełnione Model wodospadowy ? wszystkie o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,