plik doc

eksperymenty Zimbardo


Eksperyment więzienny ? przeprowadzony w 1971 roku przez Philipa Zimbardo na Uniwersytecie Stanforda eksperyment na grupie ochotników symulujący relacje społeczne między więźniami a strażnikami. Opis eksperymentu Grupa studentów deklarujących się jako pacyfiści została przebadana pod kątem zdrowia psychicznego. Losowo zostali podzieleni na "więźniów" i "strażników". Badani byli pod stałą obserwacją. Do obowiązków strażników należało odprowadzanie więźniów na posiłki, pilnow...

plik doc

eksperyment pedagogiczny

krótka notatka o eksperymencie pedagogicznym
Eksperyment według opinii pedagogów należy uznać za metodę badań pedagogicznych. „Jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem” - W. Zaczyński. Treść definicji sugeruje, iż w działaniach eksperymentatorskich występuje zarówno czynnik „zabiegów...

plik doc

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny wg Zaczyńskiego
eksperyment pedagogiczny Istotne miejsce wśród metod badań pedagogicznych ma eksperyment. Pozostaje on w ścisłym związku z obserwacją. Polega na aktywnym stosunku obserwatora do badanej rzeczywistości. Eksperyment, jako pewna odmiana obserwacji, mianowicie obserwacja przeprowadzona w specjalnie zorganizowanych warunkach, jest jednocześnie metodą samodzielną. Autonomiczność metody eksperymentalnej wynika z istotnych różnic, jakie zachodzą między ek...

plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik doc

eksperyment więzienny zimbardo

notatka zawiera opis eksperymentu Philipa Zimbardo przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanforda eksperyment na grupie ochotników symulujący relacje społeczne między więźniami a strażnikami. Zawiara wnioski eksperymentu.
Eksperyment więzienny – przeprowadzony w 1971 roku przez Philipa Zimbardo na Uniwersytecie Stanforda eksperyment na grupie ochotników symulujący relacje społeczne między więźniami a strażnikami. Opis eksperymentu Grupa studentów deklarujących się jako pacyfiści została prz...

plik doc

„Scenariusz i eksperymentalne przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecz

„Scenariusz i eksperymentalne przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecznego poruszania się na drogach, korzystania z komunikacji, zachowania w sytuacji wypadku”
TEMAT: Bezpiecznie na drodze UCZESTNICY: uczniowie klasy I CZAS TRWANIA: 3 dni po 90 min. Dzień I Cele:       dziecko wie co to jest droga i jakie elementy wchodzą w jej skład       dziecko wie, że także jest uczestnikiem ruchu       dziecko wie do czego służy przejście dla piesz...

plik doc

„Scenariusz i eksperymentalne przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecz

„Scenariusz i eksperymentalne przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecznego poruszania się na drogach, korzystania z komunikacji, zachowania w sytuacji wypadku”
TEMAT: Bezpiecznie na drodze UCZESTNICY: uczniowie klasy I CZAS TRWANIA: 3 dni po 90 min. Dzień I Cele:       dziecko wie co to jest droga i jakie elementy wchodzą w jej skład       dziecko wie, że także jest uczestnikiem ruchu       dziecko wie do czego służy przejście dla piesz...

plik docx

eksperyment pedagogiczny

eksperyment

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

Eksperyment pedagogiczny: jest metodą polegającą na wywołaniu lub zmienieniu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś czynnika i obserwowaniu zmian pod jego wpływem zachodzących. Rezultatem eksperymentu są zawsze określone zmiany lub ich brak, zmiany nie tylko pochodzące z badanego...

Ostatnie wyszukiwania