plik doc

Rytmy EKG, skany

EKG tylko skany rytmów
1 zatokowy prawidłowy 2 asystolia 3 blok I 4 blok II typ Mobitz I periodyka Weckenbacha 5 blok II typ Mobitz II periodyka Mobitza 6 blok III 7 bradykardia zatokowa 8 tachykardia zatokowa 9 częstoskurcz komorowy szybki 10 częstoskurcz komorowy wolny 11 częstoskurcz pęczkowy 12 ekstrasystolie mnogie (pary) 13 ekstrasystolie pojedyńcze komorowe 14 ekstrasystolie pojedyncze z różnych ognisk...

plik doc

ratunkowa ocena EKG

EKG w ratownictwie
Ratunkowa ocena EKG   EKG, czyli elektrokardiogram to zapis czynności elektrycznej serca. Formą zapisu jest krzywa napięć elektrycznych wytwarzanych przez serce względem osi czasu. Urządzeniem służącym do pomiaru jest elektrokardiograf. Obecnie w warunkach ratunkowych odczytu dokonuje się z monitora defibrylatora. W skrócie, rejestracja EKG są to wychylenia od linii poziomej w górę i w dół (załamki), które oznacza się kolejno symbolami: P, Q, R, S, T, U, z czego:...

plik doc

wykresy ekg.doc


1 zatokowy prawidłowy 2 asystolia 3 blok I 4 blok II typ Mobitz I periodyka Weckenbacha 5 blok II typ Mobitz II periodyka Mobitza 6 blok III 7 bradykardia zatokowa 8 tachykardia zatokowa 9 częstoskurcz komorowy szybki 10 częstoskurcz komorowy wolny 11 częstoskurcz pęczkowy 12 ekstrasystolie mnogie (pary) 13 ekstrasystolie pojedyńcze komorowe 14 ekstrasystolie pojedyncze z różnych ognisk...

plik doc

Ekg w zawale mięśnia sercowego

Krótko, ale treściwie, na temat interpretacji wykresów ekg przy zawale mięśnia sercowego.
1 zatokowy prawidłowy 2 asystolia 3 blok I 4 blok II typ Mobitz I periodyka Weckenbacha 5 blok II typ Mobitz II periodyka Mobitza 6 blok III 7 bradykardia zatokowa 8 tachykardia zatokowa 9 częstoskurcz komorowy szybki 10 częstoskurcz komorowy wolny 11 częstoskurcz pęczkowy 12 ekstrasystolie mnogie (pary) 13 ekstra...

plik pdf

ekg, ratownictwo medyczne

ekg łatwiej ;) ratownictwo medyczne
EKG łatwiej John R. Hampton DM MA DPWI FRCP FFPM Professor of Cardiology University of Nottingham Nottingham UK Z języka angielskiego tłumaczył Dr med. Tomasz Szajewski Konsultacja naukowa Prof. Jerzy Korewicki Specjalna edycja wydana w 1994 roku przez Clyancourt Corporation Meducation Publishing - ĆH-6305 Zug - Switzerland we współpracy z Churchill Livingstone dla przedstawicielstwa Knoll AG w Polsce ISBN 3-905283-116-X Przedmowa U chorego na serce w...

Ostatnie wyszukiwania