plik doc

egzamin pielegniarstwo

egzamin dyplomowy pielegniarstwo
EGZAMIN DYPLOMOWY 2011  1/. kiedy podajemy humalog (tuz przed posiłkiem) 2. on off  (Parkinson) 3. rana TŁUSZCZOWA (powinno być tłuczona:D ) 4. dieta we wrzodziejącym (tu tez były bledy w odp, powinna być bogato białkowa i bogato energetyczna) 5. co sie robi u dziecka z zesp nerczycowym (kontrola wagi raz dziennie, kontrola plynowi ograniczenie wypijanych płynów, obserwacja konczyn pod katem zasinienia) 6. jaki przyrost masy ciała u dziecka w pierwszy...

plik doc

Pytania na egzamin z ekomomiki i prawa

Pytania i odpowiedzi na egzamin z ekonomiki i prawa, semestr I
1. Określ płatnika usług medycznych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, opisz jego funkcje NFZ wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika. Ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. 2. Scharakteryzuj opiekę stacjonarną Opieka stacjonarna jest to lecznictwo zamknięte, w skład którego wchodzą:...

plik doc

Zagadnienia egzamin licencjacki położnictwo

Zagadnienia egzamin licencjacki położnictwo
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO Z PRZEDMIOTÓW: POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA i OPIEKA POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNA INSTYTUT POŁOŻNICTWA Położnictwo i opieka położnicza 1. Zapłodnienie, zagnieżdżenie, rozwój płodu w łonie matki. 2. Opieka prekoncepcyjna i prenatalna nad matka i dzieckiem, zalecenia PTG 3. Fizjologiczny przebieg ciąży. 4. Ciąża wysokiego ryzyka /NIC, cukrzyca, ciąża wielopłodowa, wielowodzie, małowodzie, hypotrofia...

plik doc

Zagadnienia egzamin licencjacki położnictwo

Zagadnienia egzamin licencjacki położnictwo
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO Z PRZEDMIOTÓW: POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA i OPIEKA POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNA INSTYTUT POŁOŻNICTWA Położnictwo i opieka położnicza 1. Zapłodnienie, zagnieżdżenie, rozwój płodu w łonie matki. 2. Opieka prekoncepcyjna i prenatalna nad matka i dzieckiem, zalecenia PTG 3. Fizjologiczny przebieg ciąży. 4. Ciąża wysokiego ryzyka /NIC, cukrzyca, ciąża wielopłodowa, wielowodzie, małowodzie, hypotrofia...

plik doc

odpowiedzi na egzamin z pielęgniarstwa

odpowiedzi na pytania z egzaminu z psychiatrii-pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Pielęgnujesz chorego, którego można opisać następująco: - chory leży w bezruchu - głowę utrzymuje nad poduszką - lewa ręka jest zgięta i uniesiona - na Twoją prośbę, aby podał Ci rękę, cofa ją. Jak nazywa się stan, w którym chory się znajduje? OSŁUPIENIE RECEPTOROWE (SZTYWNE) 2. Cele pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię. Z ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSKIEGO 3. Pacjentka cierpiąca na d...

plik doc

Psychiatria

przykladowe pytania na egzamin z przedmiotu psychiatria
1 jak podawac relanium? - dożylnie we wlewie rozcieńczonym glukozą lub nacl - podczas ataku nie rozcieńczamy - nalezy uważać na dawke ponieważ za duża upośledza układ oddechowy 2. Co to jest wielka warszawska mieszanina leków p/ psychotycznych pisercin+trilafon 3. Czy pielęgniarka może decydować o założeniu pasów? Może ale po tym powinna poinformować lekarza ktory zakłada kartę kiedy i przez kogo, podpis i pie...

plik docx

Egzamin podstawy pielęgniarstwa

Pytania z egzaminu ustnego podstawy pielegniarstwa

16. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z zaburzeniami termoregulacji.

- Nadmierne pocenie się, spowodowane utratą przez skórę ciepła z organizmu. W tym wypadku może dojść do odparzenia skóry pacjenta, dlatego należy dokładnie osuszyć i utrzymać w czystości powierzchnie stykające się np. fałdy skóry.

plik doc

kształcenie położnych w europie

Opisane systemy kształcenia w Europie.
W Hiszpanii kształcenie pielęgniarek obejmuje system 4+1: - 4 letnie studia - roczna specjalizacja W Hiszpanii istnieją tylko dwie specjalizacje pielęgniarstwa: - Położnictwo - Pielęgniarstwo psychiatryczne Kształcenie położnych odbywa się na podbudowie szkoły pielęgniarskiej. Rozróżnia się : - pielęgniarkę (zajmuje się wyłącznie czynnościami wymagającymi wyższych kwalifikacji np. pobieranie materiału do badania, podawanie leków, leczenie odl...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,